H Vodafone ανοίγει τον δρόμο για μια ψηφιακή κοινωνία ίσων ευκαιριών 

Με υψηλή ετοιμότητα στην κρίση, η εταιρεία στάθηκε δίπλα στους πελάτες της, διασφαλίζοντας ότι στον δρόμο για το ψηφιακό μέλλον οι πιο ευάλωτοι δεν θα μείνουν πίσω.

O ρόλος που έπαιξαν οι τηλεπικοινωνίες στην αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19 ήταν ουσιαστικός. Πρόκειται για τον «κλάδο των κλάδων», ένα αγαθό ζωτικής σηµασίας για όλους: για το κυβερνητικό έργο, για τις ευπαθείς οµάδες, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για να µπορούν όλοι να εργάζονται, να µαθαίνουν και να ψυχαγωγούνται από την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Η Vodafone Ελλάδας, έχοντας στην πρώτη γραµµή τους αφανείς ήρωες του κλάδου να δουλεύουν αδιάκοπα, δίπλα στους άλλους εργαζοµένους της καθηµερινής «µάχης» απένταντι στην πανδηµία, συνέβαλε τα µέγιστα για να πετύχουµε τον κοινό στόχο: να βγούµε πιο δυνατοί από αυτήν τη δοκιµασία.

Η εταιρεία έθεσε άµεσα σε εφαρµογή ένα ολιστικό πλάνο µε έξι άξονες, µε στόχο την προστασία των ανθρώπων της, τη συνδροµή στο έργο της πολιτείας, τη στήριξη των πελατών της, αλλά και της κοινωνίας. Η Vodafone Eλλάδας έδωσε άµεσα προτεραιότητα στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζοµένων της, µε αυξηµένα µέτρα προστασίας και άµεση εφαρµογή εργασίας από το σπίτι. Την περίοδο της καραντίνας, πάνω από 93% των περίπου 4.500 εργαζοµένων της προχώρησε σε εργασία από το σπίτι. Στις επιχειρήσεις διέθεσε δωρεάν την πλατφόρµα Vodafone Smart Working για την εργασία από απόσταση και προχώρησε σε άµεσες αναβαθµίσεις, ενώ διευκόλυνε τους µικρούς προµηθευτές µε αλλαγή όρων για την άµεση πληρωµή τους.

Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας ανέλαβε άµεσα πρωτοβουλίες στήριξης των πελατών της για το διάστηµα της παραµονής τους στο σπίτι µε περισσότερη οµιλία και ποιοτικό περιεχόµενο για εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Σε µια περίοδο αυξηµένης ζήτησης, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε επενδύσεις για αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων της, ώστε να αντεπεξέλθει στα νέα πρότυπα χρήσης. Στην Ελλάδα, στο δίκτυο σταθερής επικοινωνίας παρουσιάστηκε µια µέση ηµερήσια αύξηση στην κίνηση δεδοµένων της τάξεως του 33%, η οποία στο peak της έφτασε το 48%, ενώ στις υπηρεσίες φωνής η αύξηση κυµάνθηκε από 45% έως 55%. Στην τηλεόραση, η αύξηση ήταν της τάξεως του 58% µε κλιµάκωση έως και +134% στο τέλος Μαρτίου.

H κοινωνική συνεισφορά 

«Οι σχέσεις των καταναλωτών µε τις εταιρίες σίγουρα δοκιµάζονται σε µία κρίση και σε αυτήν την ιδιαίτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα σήµερα, η στάση που κρατούν οι επιχειρήσεις θα καθορίσει τον βαθµό εµπιστοσύνης που αυτές θα κερδίσουν στην αντίληψη των πελατών τους, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Η κοινωνία περιµένει από εµάς να συνδράµουµε στη συλλογική προσπάθεια» αναφέρει ο Χάρης Μπρουµίδης, πρόεδρος και CEO της Vodafone Ελλάδας. Η εταιρεία, ως ελάχιστη αναγνώριση για το πολύτιµο έργο των εργαζοµένων στην πρώτη γραµµή του συστήµατος υγείας, στηρίξε τη δουλειά τους στα νοσοκοµεία «Η Σωτηρία» και ΑΧΕΠΑ, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καλύπτοντας τις ανάγκες για επικοινωνία και τεχνολογικό εξοπλισµό, όπως η ΣΧΕΔΙΑ, τα Παιδικά Χωριά SOS και η ΔΙΟΤΙΜΑ. Σηµαντική ήταν και η συνδροµή της Vodafone Ελλάδας στο έργο της πολιτείας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας µε ψηφιακά έργα, όπως ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του 13033, οι µηδενικές χρεώσεις για πρόσβαση σε πλατφόρµες εκπαίδευσης και η ψηφιακή διασύνδεση για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας

Η Vodafone Ελλάδας έχει θέσει στο επίκεντρο της δραστηριότητας της την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διαµόρφωση ενός καλύτερου µέλλοντος, µε ισότητα, σεβασµό στη διαφορετικότητα και ίσες δυνατότητες για όλους. Έτσι δεν ανακόπτει τους ρυθµούς της, αλλά επιταχύνει τις επενδύσεις και αξιολογεί όλες τις ευκαιρίες, ώστε να παραµείνει ισχυρή στην post-covid εποχή, ως αξιόπιστος σύµµαχος για την επανεκκίνηση της οικονοµίας.

«Η Ελλάδα ξεκινάει την επόµενη µέρα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της και την ελκυστικότητά της µε τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση. Πετύχαµε ένα σηµαντικό rebranding και αυτή είναι η πρόικα µας για όταν επιστρέψουµε στην κανονικότητα» επισηµαίνει ο Χάρης Μπρουµίδης.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στο πλαίσιο του αφιερώματος «The Coronavirus Economy». 

Σχετικά άρθρα