Οι 100 δόσεις δεν έσωσαν τον ΟΑΕΕ

Οι 100 δόσεις δεν έσωσαν τον ΟΑΕΕ

Τεράστιο παραμένει το πρόβλημα ρευστότητας στο Ταμείο.

Σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr παρά το γεγονός ότι προστέθηκαν περίπου άλλοι 160.000 ασφαλισμένοι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών λόγω υπαγωγής τους στη νέα ρύθμιση, τα έσοδα που έχει αποφέρει έως τώρα στο Ταμείο, δεν υπερβαίνουν τα 60 εκατ. ευρώ. Ρυθμίστηκαν βέβαια χρέη 2,5 δισεκ ευρώ, τα οποία πρόκειται να εξοφληθούν σε βάθος 100 μηνών. Όμως μπροστά στα 12 δισεκ ευρώ χρέη που έχουν συσσωρευτεί τα άμεσα έσοδα προς το Ταμείο, μοιάζουν με «σταγόνα στον ωεκανό».

Το πρόβλημα εσόδων του ΟΑΕΕ θα παραμένει όσο ένας στους δύο ασφαλισμένους δεν καταβάλλει εισφορές. Η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση, αφενός με τη νέα ρύθμιση και αφετέρου με το δικαίωμα να μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέξει χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να μειώσει το ποσό των εισφορών που καταβάλλει. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 220 χιλιάδες οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι οποίοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια προσπάθεια αφενός να διατηρηθούν εντός του Ταμείου και αφετέρου να περιορίσουν τα κόστη τους.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα αυτών, επέλεξε την πλέον ευνοϊκή διαδικασία, δηλαδή την υπαγωγή σε δύο χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις θέλοντας από τη μία να εξοικονομήσουν δαπάνη και από την άλλη να διατηρήσουν ένα ύψος εισφορών, με την ελπίδα να φανεί χρήσιμο, στη διαμόρφωση της σύνταξής τους, όταν καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν.

Αν δεν βελτιωθεί άμεσα η πορεία των εσόδων, τότε θα επιβεβαιωθούν οι υπολογισμοί της διοίκησης ότι το έλλειμμα έως το τέλος της φετινής χρονιάς θα έχει ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ. Για να αντιμετωπιστεί και για να μπορούν να καταβληθούν χωρίς προβλήματα οι συντάξεις για φέτος, έχει αποφασιστεί να ζητηθεί από την κεντρική διοίκηση να ανοίξει τον «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), παρέχοντας οικονομική στήριξη ύψους 120 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΑΕΕ η μέση σύνταξη γήρατος ανέρχεται στα 945 ευρώ μικτά για «παλαιούς» συνταξιούχους και φτάνει στα 1060 ευρώ μικτά για νέους. Με δεδομένο ότι το νέο Μνημόνιο προβλέπει ξεκάθαρα, την σταδιακή κατάργηση κάθε μορφής επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης, η φετινή στήριξη που αναμένεται να παρασχεθεί από τον ΑΚΑΓΕ προς τον ΟΑΕΕ, θα είναι από τις τελευταίες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες αύξησης των εσόδων του, για να μην αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να περικόψει δαπάνες, δηλαδή συντάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΟΑΕΕ δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα της ενεργοποίησης παλαιότερης διάταξης νόμου (ν.3986/2011), η οποία προβλέπει την επιβολή ενός πόρου υπέρ του Οργανισμού, στον τζίρο των επιχειρήσεων. Πρόκειται όμως για διάταξη η οποία δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί, εάν δεν υπάρχουν γενικότερες δομικές αλλαγές στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας, που υπερβαίνουν τα «στενά» όρια ενός Ασφαλιστικού Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, η βασική μετατροπή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός και μόνο ταμείου κύριας ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, με επίκεντρο το ΙΚΑ.

Η διοίκηση του ΟΑΕΕ, θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό, μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία και ο τρόπος χορήγησης των παροχών, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η δαπάνη των Φορέων Κύριας Ασφάλισης (ΦΚΑ). Το σκέλος όμως της ενοποίησης για να αποφέρει καρπούς θα πρέπει να συμπεριλάβει τις όποιες ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων και των συνθηκών εργασίας και ασφάλισης, έτσι ώστε να προκύψει ένας κεντρικός φορέας απονομής συντάξεων, με όσο γίνεται καλύτερους όρους δικαιοσύνης για τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Πηγή: news247.gr