Η απάντηση της Praktiker Hellas για το άνοιγμα των καταστημάτων στις 07:00

Η απάντηση της Praktiker Hellas για το άνοιγμα των καταστημάτων στις 07:00
Η ενέργεια απευθύνεται σε επαγγελματίες και αφορά σε μεμονωμένα τμήματα των καταστημάτων και άρα μικρό μέρος της ομάδας εργαζομένων Praktiker, διευκρινίζει η εταιρεία.

Η Praktiker Hellas σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Εκτελεστικής Γραμματείας των «Ενωμένων Εργαζομένων», η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 22.08.2019, και για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας και σωστής ενημέρωσης, διευκρινίζει τα εξής:

Η πρωτοβουλία στην οποία αναφέρεται η Ανακοίνωση (άνοιγμα καταστημάτων στις 7πμ και έκπτωση 20% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, για το διάστημα 29/08-14/09/2019) αφορά σε συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια της Praktiker Hellas. Η ενέργεια απευθύνεται σε επαγγελματίες, με στόχο να τους διευκολύνει στο ωράριό τους, επιβραβεύοντάς τους παράλληλα με ειδικές προσφορές, και αφορά σε μεμονωμένα τμήματα των καταστημάτων και άρα μικρό μέρος της ομάδας εργαζομένων Praktiker.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το άνοιγμα των καταστημάτων τις πρώτες πρωινές ώρες είναι μια πάγια, καθιερωμένη και απόλυτα νόμιμη πρακτική που υιοθετείται από μεγάλη μερίδα εταιρειών και καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια είναι ευθυγραμμισμένη με το νομικό πλαίσιο, τόσο από πλευράς ωραρίου καταστημάτων, όσο και εργατικής νομοθεσίας, το οποίο η Praktiker Hellas τηρεί πάντοτε απαρέγκλιτα και με απόλυτη συνέπεια, φροντίζοντας να παρέχει άριστες συνθήκες εργασίας στους 1.600 εργαζομένους της, ενώ έχει βραβευθεί επανειλημμένα για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον.