Οι διευκρινήσεις της Sonac για «ηλεκτρονικό πόλεμο»

Οι διευκρινήσεις της Sonac για «ηλεκτρονικό πόλεμο»

Τι απαντά η θυγατρική της Axon Συμμετοχών για την προμήθεια του ΥΠΕΘΑ.

Αρνείται κατηγορηματικά η θυγατρική της Axon Συμμετοχών, Sonak, ότι τέλεσε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε ότι αφορά την σύμβαση για την προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού πολέμου.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, οι μέτοχοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Sonak, αρνούνται κατηγορηματικά την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, ενώ τονίζουν πως “όπως σε όλα τα μέχρι σήμερα έργα της εταιρίας SONAK και στα μηχανήματα που έχει παραδώσει (συμπεριλαμβανομένων και μηχανημάτων ηλεκτρονικού πολέμου) έτσι και στην συγκεκριμένη προμήθεια έχουν ενεργήσει με πάσα νομιμότητα όπως ορίζουν οι Νόμοι και υπαγορεύουν οι αρχές της ηθικής”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εν λόγω Σύμβαση εξελίχθηκε ως εξής:

α. Το 2001 η SONAK έλαβε μέρος και ανακηρύχθηκε μειοδότης σε Διεθνή διαγωνισμό του ΥΠΕΘΑ για την Προμήθεια «Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου».

β. Την 19/10/2001 υπέγραψε Σύμβαση για την κατασκευή 18 παρεμβολέων και 11 Κέντρων Ακροάσεως με το ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του διαγωνισμού και του Νόμου περί προμήθειας αμυντικού υλικού.

γ. Η διαδικασία αποδοχής των πρωτοτύπων διεκόπη τον Σεπτέμβριο 2005 κοινή συναινέσει (προμηθευτή-πελάτη) για να διευκρινιστούν, με διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών, συγκεκριμένοι όροι της διαδικασίας παραλαβής / παραδόσεων των Συμβατικών Συστημάτων.

δ. Το 2006 η SONAK συμμετείχε ως όφειλε με καλή πίστη στις εν λόγω διαπραγματεύσεις που απέβλεπαν στην ομαλή εξέλιξη της Σύμβασης.

ε. Την 1/9/2006, η εν λόγω διαπραγμάτευση, λίγες ώρες πριν την επιτυχή ολοκλήρωσή της διεκόπη αιφνιδίως και αναιτιολογήτως από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών.

στ. Την 27/11/2007, μετά από την ανεξήγητη και μακροχρόνια αδράνεια του πελάτη και εφόσον είχε καταβληθεί από τη SONAK κάθε προσπάθεια για συνέχιση της Σύμβασης, η εταιρία προσέφυγε σε Διαιτησία.

ζ. Η εταιρία δικαιώθηκε με την από 26/10/2012 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, επί της οποίας το Δημόσιο, κατόπιν της ομόφωνης εισήγησης της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν άσκησε έφεση, οπότε κατέστη τελεσίδικα εκτελεστέα.

η. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, έναντι μέρους των δαπανών που παρουσίασε η SONAK και ελέχθησαν / επιβεβαιώθηκαν πέρα από το δικαστήριο και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες που όρισε το δικαστήριο, επιδίκασε την επιστροφή των εγγυητικών προκαταβολής των €35.000.000 και καταβολή στη SONAK ποσού περίπου €3.000.000. Να ληφθεί υπόψη ότι η SONAK προσέφυγε στη Διαιτησία διεκδικώντας €60.000.000″.

θ. Η εταιρία έχει επανειλημμένα στο παρελθόν γνωστοποιήσει στο ΥΠΕΘΑ την πρόθεσή της, την οποία εγγράφως επανέλαβε και προ δεκαημέρου, να επαναδιαπραγματευθεί τη συνέχιση της Σύμβασης, που είναι ο μόνος τρόπος για να παραλάβει το ΓΕΣ σημαντικά επιχειρησιακά συστήματα και να ελαχιστοποιηθεί η ζημία τόσο του Δημοσίου όσο και της εταιρίας.