Οι επενδύσεις στο επίκεντρο του InvestGR Forum 2019

Στο 2nd InvestGR Forum 2019 μίλησαν σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως οι: Γιώργος Σταθάκης, Νίκος Δένδιας, Φώφη Γεννηματά, Γιάννης Στουρνάρας, μεταξύ άλλων.

Ισχυρό μήνυμα εντός και εκτός των συνόρων έστειλε σήμερα το 2nd InvestGR Forum 2019: «Foreign Investments in Greece: Η Ελλάδα πράγματι μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καταστεί ελκυστικός προορισμός για τις ξένες άμεσες επενδύσεις». Αυτό ήταν το μήνυμα εκ μέρους του συνόλου των ομιλητών, οι οποίοι αφενός συμφώνησαν στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και, αφετέρου, διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου της χώρας, τονίζοντας τη σημαντική μεν διαδρομή που έχει διανυθεί, αλλά και τις υψηλές προσδοκίες τους για την επόμενη μέρα.

Στο 2nd InvestGR Forum 2019 μίλησαν σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως οι κκ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Νίκος Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της ΝΔ, Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα πέντε πάνελ συζήτησης συμμετείχαν επικεφαλής ξένων πολυεθνικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί και ειδικοί, οι οποίοι συζήτησαν και κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για τις εξής θεματικές ενότητες: Τουρισμό, Αποτελεσματικότητα Κράτους, Ψηφιακή Οικονομία και Καινοτομία, καθώς και για την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, αλλά και για τη σημασία των πρόσφατων ευρωεκλογών για την Ελλάδα.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της IHS MARKIT ECONOMICS, Elisabeth Waelbroeck-Rocha, παρουσίασε μια σημαντική μελέτη με θέμα: «Για μια νέα στρατηγική επιτάχυνσης του οικονομικού μετασχηματισμού της Ελλάδας».

Ο δε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRON ANALYSIS, Στράτος Φαναράς, παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας σε 35 CEOs ξένων εταιρειών με θέμα «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;», ενώ ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Παγουλάτος, παρουσίασε τον Δεκάλογο για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, με βάση τις προτάσεις 40 CEOs ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, ο «Δεκάλογος για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα» περιλαμβάνει:

1. Οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα

Οι ιδιωτικές επενδύσεις, ακόμα περισσότερο οι ξένες άμεσες επενδύσεις, απαιτούν ένα περιβάλλον σταθερότητας. Ζήσαμε μια μακρά και βαθιά κρίση, που οδήγησε σε ακραία κοινωνική ένταση, πολιτική πόλωση και όξυνση του «κινδύνου χώρας».

Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται να διατηρήσει, να ενισχύσει και να διευρύνει τις συνθήκες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επιδίωξη συναινέσεων, όπου είναι εφικτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και διάρκεια των θετικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής προσαρμογής. Συναινέσεων ιδίως στη διαπίστωση της ανάγκης η Ελλάδα να μεταβληθεί σταθερά σε μια χώρα φιλική και ελκυστική προς τις ξένες επενδύσεις. Συναινέσεων επίσης, ει δυνατόν, στους τομείς συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, προκειμένου εκεί να εστιαστούν με διακομματική διάρκεια οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προσπάθειες.

Επιβάλλεται επίσης η αποκομματικοποίηση του κράτους, η στελέχωσή του με υπερκομματικά κριτήρια αξιοκρατίας και επαγγελματισμού, ώστε να διασφαλίζεται η «θεσμική μνήμη» και συνέχεια του κράτους.

2. Φορολογικό σύστημα φιλικό προς τις επενδύσεις

Το φορολογικό σύστημα, στην παρούσα μορφή του, απωθεί τις ξένες επενδύσεις.

Χρειάζεται θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας, καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου απαιτούν υπερδεκαετή (και συνήθως υπερδεκαπενταετή) περίοδο για να αποσβεστούν. Σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, που θα λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα των γειτονικών χωρών, θα αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε νέες θέσεις εργασίας, ανάσχεση του brain drain, βελτίωση υποδομών και τεχνογνωσίας.

Χρειάζεται μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, ταυτόχρονα με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, σε συνδυασμό με απλούστευση και αποσαφήνιση της φορολογικής νομοθεσίας. Ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας των φορολογικών υπηρεσιών να ερμηνεύουν τη νομοθεσία.

Υιοθέτηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών για τη χάραξη ενιαίας εθνικής φορολογικής πολιτικής, με μία minimum εθνική συμφωνία ως προς το φορολογικό σύστημα και τις διαδικασίες.

Η κλιμακωτή μείωση φορολογικού συντελεστή σε επιχειρήσεις που υλοποιούν παραγωγικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με κριτήρια οικονομικής και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (αριθμός νέων θέσεων εργασίας, όγκος εξαγωγών κ.ά.), θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

3. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών

Η απονομή της δικαιοσύνης είναι υπέρμετρα χρονοβόρα, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς δείκτες και τις επισημάνσεις των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η καθυστέρηση στη δικαστική διαδικασία και η προβληματική επίλυση διαφορών λειτουργούν αποτρεπτικά για τις ξένες επενδύσεις.

Απαιτείται η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης μέσω κινήτρων για την αποφυγή της χρήσης ένδικων μέσων, ενίσχυσης των μηχανισμών εξωδικαστικού συμβιβασμού και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Απαιτείται η επέκταση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κατά τα διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας και των διοικητικών προσφυγών, τα οποία προς το παρόν περιορίζονται στη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας μιας υπόθεσης σε ορισμένες μόνον διαδικασίες. Η ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων και εγγράφων και η ηλεκτρονική τους παρακολούθηση μειώνει συνολικά και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το διοικητικό κόστος, επιταχύνει τις διαδικασίες και συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα.

Σκόπιμη θα ήταν η εισαγωγή χρονικού περιορισμού στη λήψη αποφάσεων για αιτήσεις/ προσφυγές στο ΣτΕ και στην ελληνική Δικαιοσύνη.

4. Eπιτάχυνση αδειοδότησης και μείωση γραφειοκρατίας

Η γραφειοκρατία θέτει συνεχή εμπόδια στις επενδυτικές πρωτοβουλίες και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Απαιτείται η μείωση της γραφειοκρατίας από την εγκατάσταση στη λειτουργία και μέχρι την παύση δραστηριότητας των εταιριών.

Απαιτείται επίσης κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στους βασικούς κώδικες που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των επενδυτών όσο και των διοικητικών οργάνων στην εξεύρεση, ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απλούστευση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου, ώστε να υλοποιούνται οι επενδύσεις βάσει των χρονοδιαγραμμάτων τους. Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης των διαφόρων αιτημάτων, με παρακολούθηση της  πορείας αδειοδότησης κάθε επένδυσης και τήρηση των νομοθετημένων προθεσμιών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Άμεση ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών και ελεύθερη πρόσβαση σε κάποια βασικά και μη ευαίσθητα δεδομένα.

Αποφυγή εφαρμογής αναδρομικών μέτρων σε υφιστάμενες και υπό εξέλιξη επενδύσεις, καθώς προκαλούν ανασφάλεια στους επενδυτές, στιγματίζοντας μόνιμα το επενδυτικό περιβάλλον και αποτρέποντας την ανάληψη νέων επενδύσεων.

5. Πολιτικές απασχόλησης, προσέλκυσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού

Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι υψηλής τεχνολογίας και υψηλών δεξιοτήτων επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν επαρκώς εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Χρειάζονται πολιτικές επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και αύξηση των αντίστοιχων κρατικών προγραμμάτων για τους ανέργους.

Εισαγωγή κινήτρων για την αξιοποίηση του υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικού δυναμικού και την παραμονή του στην Ελλάδα. Η συστηματική στόχευση προσέλκυσης υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί, αφενός, να αντιστρέψει το brain drain και, αφετέρου, να εισαγάγει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία από το εξωτερικό σε τομείς που η ελληνική αγορά υστερεί ή πάσχει. Ο επαναπατρισμός και η προσέλκυση υψηλής ειδίκευσης επιστημονικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει ενισχυτικά προς το υφιστάμενο δυναμικό, αυξάνοντας τις δεξιότητες και δυνατότητές του.

Σκόπιμη θα ήταν η αύξηση του αριθμού αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους τεχνολογίας και πληροφορικής.

6. Κρατική δομή ενεργού προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων

Για να προσελκύσει η χώρα ξένες επενδύσεις δεν αρκούν μόνον οι βελτιώσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, στη λειτουργία του κράτους, στις επιμέρους φορολογικές και άλλες πολιτικές. Σκόπιμη είναι η αναδιοργάνωση των κρατικών μηχανισμών προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Χρειάζεται ένα πραγματικό one stop shop, όχι μόνο για ενημέρωση αλλά και για διεκπεραίωση των επενδυτικών αιτημάτων και προκαταρκτική συζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, με έμφαση στην επιβοήθηση των ξένων επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους εγχειρήματα. Μια κρατική δομή υποδοχής επενδύσεων, η οποία θα αναλάβει ρόλο συντονιστή των εμπλεκομένων (επενδυτές – δημόσιες υπηρεσίες – λοιποί φορείς), με στόχο να μειώσει δραστικά τον χρόνο αδειοδότησης και υλοποίησης των επενδύσεων.

Διαμόρφωση δεκατριών  business plan δεκαετίας για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες  της χώρας προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνητικές επενδύσεις ανά κλάδο/ανά περιφέρεια.

Μετατροπή των εμπορικών ακολούθων κομβικών πρεσβειών σε «πρεσβευτές» προσέλκυσης  και προβολής των επενδυτικών ευκαιριών της χώρας.

Ως αρχικές κινήσεις ενδυνάμωσης εθνικής αξιοπιστίας, εκκίνηση υλοποίησης εμβληματικών επενδύσεων όπως το Ελληνικό και ταχύτερη ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων.

7. Υποδομές

Η ποιότητα των υποδομών είναι κρίσιμης σημασίας για την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει ένα απόθεμα υποδομών από την προ-κρίσης περίοδο, που όμως έχει πληγεί από την αποεπένδυση κατά την περίοδο της μακράς ύφεσης.

Η χώρα υστερεί σε σιδηροδρομικές και λιμενικές εμπορευματικές υποδομές (πλην του Πειραιά), με σημαντικό αρνητικό κόστος μεταφορών. Χρειάζεται ενίσχυση ιδίως των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με τις γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια (συμπεριλαμβανόμενης της Τουρκίας), προκειμένου να αποσυμφορηθούν και οι οδικοί άξονες. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η υστέρηση σε υποδομές προσανατολισμένες στην περιβαλλοντική αειφορία.

Μεγάλο εύρος παρεμβάσεων μένει να πραγματοποιηθούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, στην ανάπτυξη Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Πάρκων Επιχειρήσεων, στον εκσυγχρονισμό του δικτύου παραγωγής ενέργειας, στην ύδρευση, στην επεξεργασία λυμάτων και στη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

8. Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

Η χώρα μας οφείλει να βελτιώσει τις χαμηλές επιδόσεις στους δείκτες της τεχνολογίας και καινοτομίας, προκειμένου να μπορεί να προσελκύσει περισσότερες και καλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις.

Πρέπει να προσελκύσουμε παγκόσμια και περιφερειακά κέντρα ανάπτυξης τεχνολογίας, για τα οποία χρειάζεται ενίσχυση των κινήτρων, όπως η επιδότηση εργασιακού κόστους για δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Πρέπει να υιοθετηθούν κομβικά εγχειρήματα τεχνολογικής καινοτομίας μέσω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η Ελλάδα ως προορισμός επενδύσεων τεχνολογίας (για παράδειγμα Industry 4.0, Smart grids, Smart Cities / Green island technologies, Logistics/Telematics). Ειδικότερα στη φαρμακευτική καινοτομία, κλάδος συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη χώρα, χρειάζεται διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Σημαντική θα ήταν η προώθηση νομοθεσίας που να επιτρέπει συγκεκριμένες ευέλικτες μορφές εργασίας (όπως τηλε-εργασία) προκειμένου να προσελκυστούν υψηλών προσόντων εργαζόμενοι από το εξωτερικό.

Απελευθέρωση τέλος των ΑΕΙ από τους ασφυκτικούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς του κράτους, προκειμένου να αναπτύξουν ερευνητικές συνεργασίες και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

9. Ενθάρρυνση δημιουργίας μεγαλύτερων επιχειρηματικών μεγεθών

Η συνολική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επηρεάζεται αρνητικά από το πολύ μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις οδηγούν σε χαμηλά φορολογικά έσοδα, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, αδυναμία πρόσβασης σε διεθνείς αγορές.

Χρειάζονται θεσμικά και άλλα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών μεγεθών, καθώς και συστάδες και συμπράξεις επιχειρήσεων, όπου το άθροισμα υπερβαίνει το σύνολο των μερών. Τότε η πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές αγορές, προμηθευτές και χρηματοδότηση θα ήταν ευχερέστερη και υπό συνθήκες μεγαλύτερης διαπραγματευτικής ισχύος.

Η αύξηση του μέσου επιχειρηματικού μεγέθους, με τις θετικές συνέπειες που παράγει, θα βελτίωνε τη συνολική ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας προς τις ξένες επενδύσεις. Νέες υπηρεσίες συνάθροισης προσφοράς και ζήτησης (όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες) θα λειτουργούσαν επίσης προς την ίδια κατεύθυνση.

10. Εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Η ταχεία διευθέτηση των κόκκινων δανείων, η ενδυνάμωση των τραπεζών, είναι αναγκαία για να μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων, ως μέρους της ευρωπαϊκής ενοποίησης κεφαλαιαγορών, θα βοηθήσει στην καλύτερη χρηματοδότηση των επενδύσεων και των καινοτόμων εγχειρημάτων και τη συνολική εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου.

«Έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων στην Ελλάδα με τέσσερις σημαντικές επιτυχίες. Σταθεροποίηση των δημοσιονομικών, σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις» Αυτό ανέφερε από το βήμα του 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investment in Greece ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, ενώ έκλεισε το χάσμα των εξαγωγών λόγω των εξαγωγών αλλά και του τουριστικού συναλλάγματος.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα, ο κ. Σταθάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα βίωνε έναν χωροταξικό αναχρονισμό. Δεν είχε αποτυπώσει στον χάρτη της χώρας τις χρήσεις γης, τα δάση, τις παραλίες, το κτηματολόγιο. «Αυτό για ένα επενδυτή και κυρίως ξένο αποτελεί το πρώτο υπέρμετρο στοιχείο παρεμπόδισης. Έγιναν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση ενώ μέχρι το τέλος του 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο» ανέφερε ο κ. Σταθάκης.

Επίσης, σημαντικά βήματα έγιναν, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, των διαδικασιών ελέγχου και την επέκταση της ηλεκτρονικής μορφής συναλλαγών. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα καθώς πλέον, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο σταθερότητας και  διαφάνειας του φορολογικού συστήματος.

Ο κ. Σταθάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της χώρας διεθνώς που έχει, όπως είπε, τεράστια σημασία για τη ροή των επενδύσεων. Η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει και βρίσκεται πλέον στον χάρτη των επενδυτικών προορισμών, όπως ανέφερε.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, τόνισε ότι οι επενδύσεις είναι το κλειδί που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία, θα εντείνει την αναπτυξιακή της πορεία και θα οδηγήσει την χώρα στην οικονομική ομαλότητα. Οι επενδύσεις και κυρίως τα διεθνή κεφάλαια είναι αυτά που θα ανοίξουν τους ορίζοντες της επιχειρηματικότητας, θα τονώσουν την απασχόληση, θα αυξήσουν το μέσο εισόδημα και θα δημιουργήσουν υπεραξία για το ΑΕΠ της χώρας. «Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για κάθε οικονομία που θέλει να προοδεύει και είμαι βέβαιος ότι θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να αναπτύσσεται, να καινοτομεί να προβάλλει στο εξωτερικό ένα νέο πρόσωπο γεμάτο ελπίδα και υποσχέσεις, να αφήνει πίσω της  την πολυετή οικονομική κρίση που έφερε στα όριά της όχι μόνο την οικονομία αλλά την κοινωνία στο σύνολό της» ανέφερε ο κ. Μαραγκός.

Πρόσθεσε επίσης ότι στην περίοδο της κρίσης οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα δήλωσαν παρούσες στην προσπάθεια της χώρας να κρατηθεί όρθια οικονομικά. Το 2017 πραγματοποίησαν επενδύσεις 3,6 δισ. ευρώ. Επίσης οι γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν, με βάση τα στοιχεία πρώτου τριμήνου 2018, κύκλο εργασιών 7,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 3% του εθνικού ΑΕΠ.

Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια πολύ δύσκολη δεκαετία και ακολουθεί πλέον τον δρόμο της ανάπτυξης και έχει όλες τις προϋποθέσεις να πάει μπροστά, όπως είπε ο κ. Μαραγκός. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον Έλληνα επιχειρηματία που κυνηγά την εξωστρέφεια όπως και τον Γερμανό επενδυτή που θέλει να επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, μεταξύ άλλων τόνισε: «Πέρυσι, μπήκαν οι στέρεες βάσεις για την επιτυχή συνέχιση ενός Forum διαλόγου για το κρίσιμο θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Φέτος, οι προσδοκίες μας επαληθεύθηκαν έτι περαιτέρω. Είναι παραπάνω από σαφές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δηλώνουν δυναμικό «παρών» για την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων στη χώρα, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα εκτός των συνόρων για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Σχετικά άρθρα