Η Eurolife ERB στο συνέδριο του Economist για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα

Η Eurolife ERB στο συνέδριο του Economist για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, το σύστημα χρειάζεται άμεσα αλλαγές και τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης, ακολουθώντας το παράδειγμα των περισσότερο αναπτυγμένων χωρών.

Στο συνέδριο του The Economist, με θέμα «The demographic crisis in Greece: A powder keg obstructing prosperity?», βρέθηκε ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει το δημογραφικό ζήτημα για τη χώρα, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, ανέπτυξε κατά την ομιλία του τα κρίσιμα σημεία, στα οποία η πολιτεία οφείλει να εστιάσει, προκειμένου να φέρει μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

Αναλύοντας ένα κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα, οι εισηγητές του συνεδρίου τοποθετήθηκαν στις διαφορετικές διαστάσεις που έχει το δημογραφικό ζήτημα για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στοιχεία που χαρτογραφούν το πρόβλημα, καθώς και σημεία που συμβάλλουν στην έντασή του, όπως η υπογεννητικότητα, η αλλαγή του ρόλου της οικογένειας στη σύγχρονη Ελλάδα και το μεταναστευτικό. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, τον ρόλο της επιστήμης στην καταπολέμηση του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και τις σημαντικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, προκειμένου το συνταξιοδοτικό να γίνει μακροπρόθεσμα βιώσιμο.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, το σύστημα χρειάζεται άμεσα αλλαγές και τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης, ακολουθώντας το παράδειγμα των περισσότερο αναπτυγμένων χωρών. Κλείνοντας την ομιλία του στο συνέδριο ανέφερε ότι «έχει έρθει η στιγμή να δούμε την αλήθεια κατάματα και να προχωρήσουμε σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, γι’ αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλας».

Το συνέδριο του The Economist πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη HOPEgenesis και με την υποστήριξη του Ομίλου Eurolife ERB, ωςFounding Sponsor. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη HOPEgenesis, ο Όμιλος ήδη αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες κατά της υπογεννητικότητας. Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, αναλαμβάνει από κοινού δράσεις με τη HOPEgenesis, συμμετέχοντας στην αλλαγή του δημογραφικού χάρτη της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η Eurolife ERB υποστηρίζει την εκπόνηση επιστημονικών μελετών για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ενώ έχει προχωρήσει και στην υιοθεσία περιοχών, βοηθώντας τις γυναίκες που είναι ήδη έγκυες ή θέλουν να τεκνοποιήσουν, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας της HOPEgenesis.

Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Eurolife ERB σε συνεργασία με τη HOPEgenesis, εντάσσονται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, μέσω του οποίου έχει δεσμευθεί να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των κερδών της κάθε χρόνο, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στα σοβαρά και καίρια ζητήματα που απασχολούν αλλά και επηρεάζουν την οικονομία και την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.