Η ΕΥΔΑΠ καταπολεμά τις διακρίσεις και παρέχει, στην πράξη, ίσες ευκαιρίες

Η ΕΥΔΑΠ καταπολεμά τις διακρίσεις και παρέχει, στην πράξη, ίσες ευκαιρίες
Εταιρική κουλτούρα που προάγει την ποικιλομορφία κι αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο, έχει υιοθετήσει η ΕΥΔΑΠ.

Με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Οργανισμού, που την καθιστούν αποτελεσματική κι αποδοτική, η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει με πράξεις ότι αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και προωθεί την ποικιλομορφία, διασφαλίζοντας τον σεβασμό και την αποδοχή στο εργασιακό περιβάλλον.  Για τη μεγαλύτερη εταιρεία νερού της χώρας, η ενιαία αποδοχή για το κάθε άτομο, δεν είναι μόνο εταιρική υπόσχεση, αλλά θεμέλιο της εταιρικής της κουλτούρας. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής της, η εταιρεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζει την αξιοκρατία και διαφάνεια και φροντίζει για τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες.

Μακριά από προκαταλήψεις, η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει στην πράξη ότι δεσμεύεται για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς απαγορεύοντας τις διακρίσεις στην εργασία με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο και το γενετήσιο προσανατολισμό.

Το 80% των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Δραστηριοτήτων στην ΕΥΔΑΠ είναι γυναίκες

Η πιο συχνή μορφή διάκρισης και προκατάληψης υφίσταται ανάμεσα στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να βιώνουν στον εργασιακό τομέα, κάποιας μορφής άνιση μεταχείριση.  Στην ΕΥΔΑΠ ο φυλετικός αποκλεισμός είναι ενάντιος στην πολιτική της. Η εταιρεία δίνει ίσες ευκαιρίες και υποστηρίζει τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, όπως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 54% των θέσεων ευθύνης κατέχουν γυναίκες. Αποτελεί δε, υπόδειγμα δημόσιου Οργανισμού, απαλλαγμένου από στερεότυπα, καθώς διοικείται από γυναίκα. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ είναι η καθηγήτρια κ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το γυναικείο φύλο και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις, αφού το 80% των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών Δραστηριοτήτων είναι γυναίκες.

ΕΥΔΑΠ: Αξία ζωής με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η ετερογένεια σε μια επιχείρηση αποδεικνύεται πολύτιμη και οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις, όταν προωθείται παράλληλα σημαντικός βαθμός αλληλεπίδρασης του προσωπικού της και ελεύθερος διαμοιρασμός ιδεών μεταξύ τους. Όπως υποστηρίζει η κ. Βαρβαρίγου: «Το diversity στο χώρο εργασίας, που επιτρέπει το συνδυασμό διαφορετικών εμπειριών κι αντιλήψεων, οδηγεί και προάγει την ανάπτυξη. Μακριά από προκαταλήψεις και διακρίσεις, το περιβάλλον εργασίας στην ΕΥΔΑΠ προωθεί τον σεβασμό, την ποικιλομορφία, και το δικαίωμα στους εργαζόμενους να εκφραστούν ελεύθερα».

Τη Διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατεινόμενη ότι, η συνύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά στους κόλπους των οργανισμών προάγουν την ανάπτυξη μιας εταιρείας.   Η έννοια της Διαφορετικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά, ενώ η έννοια της Ποικιλομορφίας σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι φέρνουν στην εταιρεία μας διαφορετικές εμπειρίες, βιώματα και προσεγγίσεις.

Οι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο

Πρακτικά, η διαχείριση της διαφορετικότητας από επιχειρήσεις κι Οργανισμούς είναι η συστηματική πρακτική ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του και να επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο το συνδυασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.

Στην ΕΥΔΑΠ, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενεργητικού που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την εξέλιξη και την παραγωγή και συμβάλλει στην υγιή επιχειρηματική της ανάπτυξη.  Οι εργαζόμενοι αποτελούν πηγή δημιουργίας και διατήρησης καθώς την εφοδιάζουν με την εργασία τους, τα ταλέντα τους και τη δημιουργικότητά τους. Όπως δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης: «Η ΕΥΔΑΠ έχει αποδείξει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια πως είναι ένας οργανισμός που δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό του απεριόριστες ευκαιρίες ανέλιξης, χωρίς περιορισμούς. Κι αυτό αποτελεί δέσμευση του Οργανισμού στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει».

Κοιτώντας προς το μέλλον, η ΕΥΔΑΠ, δεσμεύεται, ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, τηρώντας τα διεθνή πρότυπα για την πολυμορφία και την ισότητα των ευκαιριών.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα