Η φαρμακοβιομηχανία στον αγώνα της ενίσχυσης της οικονομίας

Η φαρμακοβιομηχανία στον αγώνα της ενίσχυσης της οικονομίας

Μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τη συμβολή του δυναμικού κλάδου.

Ένα από τα βασικότερα στηρίγματα της ελληνικής οικονομίας που συμβάλλει καθοριστικά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, αποτελεί ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις ενισχύουν το ΑΕΠ της χώρας με 2,8 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στους κρίσιμους τομείς της απασχόλησης, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναγνωρίζει πως οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και την πολιτική που ακολουθείται για τα φάρμακα τα τελευταία χρόνια, με τις πωλήσεις του κλάδου να έχουν μειωθεί στο μισό την τελευταία διετία.

Ωστόσο, η συμβολή του κλάδου παραμένει εξαιρετικά σημαντική, αφού εκτιμάται πως το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 3.200 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα.

Τέλος εποχής για το Φαρμακείο Μαρινόπουλου

Ο φαρμακευτικός κλάδος εμφανίζει γενικά υψηλή ανταγωνιστικότητα, συμβάλλοντας στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και των τραπεζών, ενώ οι εξαγωγές ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει και στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας, αφού εκτιμάται πως από τη δραστηριότητα του κλάδου, αμέσως ή εμμέσως, υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή 53.100 θέσεις εργασίας στη χώρα μας.