Η Intracom εξαγοράζει την Ευρώπη Ασφαλιστική έναντι 46,55 εκατ. ευρώ

Η Intracom εξαγοράζει την Ευρώπη Ασφαλιστική έναντι 46,55 εκατ. ευρώ
Η Ευρώπη Ασφαλιστική έκλεισε το 2023 με κέρδη προ φόρων ύψους € 5,14 εκ.

Στην εξαγορά της εταιρείας Ευρώπη Ασφαλιστική έναντι  46,55 εκατ. ευρώ προχωρά, μέσω της INTRACOM PROPERTIES, η οποία στη συνέχεια θα συγχωνευτεί με την Κλουκίνας – Λάππας, ο Όμιλος Intracom.

Η νέα εισηγμένη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα ονομάζεται Ευρώπη Holdings και θα πάρει ως προίκα τα ακίνητα της ΚΛΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική έκλεισε το 2023 με κέρδη προ φόρων ύψους € 5,14 εκ. αυξημένα κατά 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2022 τα οποία ανήλθαν σε € 4,28 εκ. και την απόδοση κερδών επί της παραγωγής στο 28,7%

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε η εταιρεία με επιστολή της στο χρηματιστήριο: «Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «εταιρεία»), σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1407/29.05.2024 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί ηλεκτρονικού δημοσιεύματος σχετικά με την εξαγορά ασφαλιστικής από την INTRACOM,  επιβεβαιώνει το ως άνω δημοσίευμα.

Η Εταιρεία βρισκόμενη σε σχετικές συζητήσεις με ασφαλιστική εταιρεία, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: