Η MEGA BROKERS ανακοινώνει τη συνεργασία της με τoν Όμιλο HHG στον Κλάδο Ζωής και Υγείας

Η MEGA BROKERS ανακοινώνει τη συνεργασία της με τoν Όμιλο HHG στον Κλάδο Ζωής και Υγείας
Όλοι οι πελάτες του Δικτύου Συνεργατών που έχουν συνάψει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε οποιοδήποτε κλάδο ασφάλισης με οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία, μέσω της Mega Βrokers, μπορούν να απολαμβάνουν προνομιακές υπηρεσίες υγείας στα νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ομίλου HHG.

Η Mega Brokers ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Όμιλο HHG (Hellenic Health Group) υλοποιώντας για άλλη μία φορά τη διαχρονική δέσμευσή της για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους συνεργάτες και τους πελάτες τους.

Πλέον όλοι οι πελάτες του Δικτύου Συνεργατών που έχουν συνάψει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε οποιοδήποτε κλάδο ασφάλισης με οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία, μέσω της Mega Βrokers, μπορούν να απολαμβάνουν προνομιακές υπηρεσίες υγείας στα νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ομίλου HHG.

Οι παροχές και οι διαδικασίες έγιναν γνωστές πρόσφατα σε διαδικτυακή παρουσίαση από τους ανθρώπους του Ομίλου HHG στους συνεργάτες της Mega Βrokers.