Οι μεταφορές άντεξαν του οικονομικούς «κραδασμούς»

Θετικό πρόσημο για τον τζίρο του κλάδου των μεταφορών στο β΄ τρίμηνο του 2015.

Ανοδικά κινήθηκε στο β΄ τρίμηνο του 2015 ο τζίρος στη συντριπτική πλειονότητα των κλάδων που συγκροτούν τον τομέα των μεταφορών στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές µέσω αγωγών παρουσίασε µείωση 5,4% το β΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, έναντι µείωσης 1,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές µεταφορές παρουσίασε αύξηση 2,5% το β΄ τρίµηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, έναντι µείωσης 11,1% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές µεταφορές παρουσίασε αύξηση 4,3% το β΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 12,7% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες παρουσίασε αύξηση 4,6% το β΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 1,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες παρουσίασε αύξηση 3,4% το β΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 4,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.