Η MIG αγόρασε γραφεία στη Σταδίου έναντι 2,8 εκατ. ευρώ

Η MIG αγόρασε γραφεία στη Σταδίου έναντι 2,8 εκατ. ευρώ
Photo: pixabay.com
Τα γραφεία είναι μισθωμένα με μακροχρόνιο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η MIG ολοκλήρωσε στις 26 Ιανουαρίου 2024 την αγορά γραφείων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.128 τ.μ. σε εμπορικό ακίνητο επί της οδού Σταδίου 10 και Ομήρου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τίμημα για την αγορά ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ (πλέον φόρων και εξόδων) και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Τα γραφεία είναι μισθωμένα με μακροχρόνιο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «MIG AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία») ανακοινώνει την ολοκλήρωση στις 26 Ιανουαρίου 2024 της αγοράς γραφείων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.128 τ.μ. σε εμπορικό ακίνητο επί της οδού Σταδίου 10 και Ομήρου στην Αθήνα.

Το τίμημα για την αγορά ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ (πλέον φόρων και εξόδων) και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Τα γραφεία είναι μισθωμένα με μακροχρόνιο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: