Οι παροχές – έκπληξη που ανακοίνωσε η «Σκλαβενίτης» για όλους τους εργαζόμενους

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της Επιχείρησης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση για ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Μια σειρά από παροχές και κατοχυρώσεις μισθών περιλαμβάνονται στην ανανεωμένη επιχειρησιακή σύμβαση που ανακοινώθηκε από το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση κατοχυρώνει μισθούς και παροχές της προηγούμενης (Βασικός μισθός, ημερομίσθια, επιδόματα, δωροεπιταγές Χριστουγέννων – Πάσχα, εκπτώσεις για αγορές, δώρο τριακονταετούς προϋπηρεσίας). Παράλληλα, ενισχύονται ειδικές άδειες, με στόχο τη διευκόλυνση των εργαζομένων που έχουν μονογονεϊκή οικογένεια ή παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Δημιουργείται νέα ειδική άδεια 10 εργάσιμων ημερών μετ’ αποδοχών για Συναδέλφους με παιδί που έχει σωματική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω, ανεξαρτήτως της ηλικίας του. Πρόκειται για άδεια που δεν απαιτείται από τη νομοθεσία για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Η ειδική άδεια των 10 εργάσιμων ημερών ανά έτος μετ’ αποδοχών για Συναδέλφους με παιδί που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, χορηγείται πλέον ανεξαρτήτως ηλικίας του παιδιού και όχι μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους όπως ορίζει σήμερα ο νόμος για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Η ειδική άδεια 6 ή 8 εργάσιμων ημερών ανά έτος που χορηγείται σε γονέα (χήρο ή άγαμο) ο οποίος έχει την επιμέλεια 2 ή 3 και άνω παιδιών χορηγείται πλέον έως ότου συμπληρωθεί το 16ο έτος της ηλικίας του παιδιού/παιδιών και όχι μέχρι τη συμπλήρωση του 12 έτους όπως ορίζει ο νόμος.
  • Όσον αφορά στο Ομαδικό Πρόγραμμα δωρεάν Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και Νοσοκομειακής Περίθαλψη, το Σωματείο επισημαίνει πως αφορά στο σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της θέσης ή της προϋπηρεσίας τους. Το κόστος της ασφάλισης θα καλύπτεται πλήρως από την επιχείρηση ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε μέλη της οικογένειάς μας με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα, που θα παρακρατούνται από τη μηνιαία μισθοδοσία μας.

Το Σωματείο υπογραμμίζει τέλος ότι η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του Σωματείου και ταυτόχρονα μία αναγκαία εξέλιξη με βάση τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και την αδυναμία χιλιάδων λαϊκών οικογενειών να καλύψουν τις δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης.