Η πληροφορική οφείλει να στραφεί στη δια βίου εκπαίδευση των hard, και κυρίως των soft skills και την ενσυναίσθηση

Η πληροφορική οφείλει να στραφεί στη δια βίου εκπαίδευση των hard, και κυρίως των soft skills και την ενσυναίσθηση
Οι άνθρωποι της Uni Systems αποτελούν την κινητήριο δύναμη στη μακροχρόνια ιστορία της.

Ως μια από τις παλαιότερες εταιρείες Πληροφορικής στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης το 1964, η Uni Systems δραστηριοποιείται στο χώρο των έργων πληροφορικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στο μακροχρόνιο ταξίδι της, η εταιρεία που βρίσκεται μεταξύ των ηγετών του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα μας για περισσότερο από μισό αιώνα, αποτελεί σταθερά μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες ενοποίησης συστημάτων Πληροφορικής στις ευρωπαϊκές αγορές. Με 900+ ενεργά projects και 200+ σημαντικούς πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο συμβασιοποιημένο υπόλοιπο των 550+ εκατ. ευρώ, το μέλλον για τη Uni Systems διαγράφεται κάτι παραπάνω από πολλά υποσχόμενο.

Η εταιρεία, η οποία περιήλθε στον Όμιλο Quest το 2006 και απασχολεί περισσότερους από 1300 εργαζόμενους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης όπου έχει θυγατρικές σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία, με περισσότερες από 40 διαφορετικές εθνικότητες, αναγνωρίζει τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης σε hard skills, αλλά κυρίως σε soft skills, και την ανάγκη της επικοινωνιακής διαδικασίας βάσει της οποίας «ακούει» τους εργαζομένους της και τους θέτει στο επίκεντρο της λειτουργίας της.

Με κίνητρο τη μετασχηματιστική δύναμη των Τεχνολογιών Πληροφορικής, ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, την εις βάθος επιχειρηματική και τεχνολογική τεχνογνωσία και τους ταλαντούχους συνεργάτες υψηλής ειδίκευσης και εμπειρίας, η Uni Systems παρέχει ευέλικτες λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της να μετασχηματίσουν επιχειρησιακά τις λειτουργίες των εταιρειών τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν η εταιρεία δεν έθετε τις ανάγκες των ανθρώπων της ψηλά στις προτεραιότητές της, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και επενδύοντας στη συνεχή ανάπτυξή τους. Η δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος που σέβεται και υποστηρίζει τους εργαζομένους του και την ανάγκη τους για ισορροπία και σταθερότητα στην καθημερινή ζωή τους, αποτελεί βασικό της στόχο. Με βασική παράμετρο το ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με φρενήρεις ρυθμούς, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του οικοσυστήματος της εταιρείας.

Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η συνεχής αύξηση του μέσου όρου των ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ποσοστό αύξησης 10% που είχε τεθεί ως ετήσιος στόχος έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνονται στους εργαζόμενους ευκαιρίες μάθησης με σκοπό να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο εργασίας τους (και όχι μόνο), συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τεχνικές εκπαιδεύσεις, προγράμματα ηγεσίας και διαδραστικά εργαστήρια. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως οι Udemy, Pluralsight και LinkedIn Learning και άλλες, ενώ, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, προσφέρει ένα πρόγραμμα Mini MBA, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού της.

Εξίσου σημαντικό όμως για τη Uni Systems είναι και η αναγνώριση των κορυφαίων ταλέντων, η οποία πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου Ομιλικού προγράμματος Talent Management με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξή τους για τη δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων που θα καλύπτουν τις ανάγκες σε θέσεις ηγεσίας στην επιχείρηση και στον Όμιλο γενικότερα.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρόκληση του κλάδου Πληροφορικής που αφορά στην έλλειψη της αγοράς σε εξειδικευμένα στελέχη και την ανάγκη ανάπτυξης και κατάρτισης περισσότερων νέων στελεχών, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η Uni Systems στηρίζει τους νέους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας και επιθυμούν να ασχοληθούν με την Πληροφορική. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει υποτροφίες και τη δυνατότητα απασχόλησης στην εταιρεία μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης “Mind The Code”.

Μάκης Ζουρνατζής, Group HR Director, Quest Holdings S.A

Κυρίαρχο ρόλο στην κουλτούρα της εταιρείας όμως, έχει η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εργάζεται σύμφωνα με ένα αποτελεσματικό μοντέλο υβριδικής εργασίας ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που υποστηρίζεται και η 100% απομακρυσμένη εργασία, για όσους διαμένουν μόνιμα σε περιοχές εκτός Αττικής.

Μένοντας πιστή στην ανθρωποκεντρική της πολιτική, στη Uni Systems έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ελεύθερη έκφραση ιδεών. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εργασιακή κουλτούρα που αναγνωρίζει και εκτιμά τα ταλέντα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και την ανοιχτή επικοινωνία και αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις προοπτικές κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει στο προσωπικό της, και στις οικογένειές τους, προγράμματα υγείας και ευεξίας, καθώς και πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ψυχικής υγείας.

Για τη Uni Systems, oι άνθρωποί της αποτελούν τον σημαντικότερό της σύμμαχο στο όραμά της να είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους παρόχους Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής στις αγορές της Ευρώπης.