Οι πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες στην Ελλάδα, βραβεύονται!

Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα έχουν σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ) συνδιοργανώνουν τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:

Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία Βιοτεχνολογία και Υγεία.

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Τα Βραβεία Αριστείας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε: άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, ομάδες φυσικών προσώπων, νεοσύστατες εταιρίες (με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας: 1 έτος και μέγιστο χρόνο λειτουργίας: 3 έτη).

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημείο συνάντησης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σκοπεύει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο και κίνητρο ενθάρρυνσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης. Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της