Η SingularLogic δημιουργεί μια on line συνεργατική πλατφόρμα

Στο έργο CloudTeams συμμετέχει η SingularLogic.

Στην πιλοτική λειτουργία μίας νέας on line συνεργατικής πλατφόρμας προσκαλεί εταιρείες και χρήστες η ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού SingularLogic, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου CloudTeams (Collaborative Software Development Framework based on Trusted, Secure Cloud-based Pool of Users) με σκοπό να διευκολύνει, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών, τους προγραμματιστές να έρθουν σε επαφή με την κοινότητα των χρηστών αξιολογώντας και παρέχοντας σχόλια για εφαρμογές, με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα που απευθύνεται σε εταιρείες/ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και σε απαιτητικούς χρήστες, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας θα είναι ανοικτή στη διεύθυνση https://www.cloudteams.eu. Η διάδραση γίνεται με τρόπο που σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του κάθε χρήστη.

Όσον αφορά στις εταιρείες / ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών, μέσω του CloudTeams, τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλουν την εφαρμογή τους, να συλλέξουν εύκολα και γρήγορα σχόλια από τους χρήστες, να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς τους μέσα από στοχευμένη ανάλυση των χαρακτηριστικών των πελατών τους και να προωθήσουν τις εφαρμογές τους μέσω προσφορών.

Παράλληλα, προηγμένες λειτουργίες επιτρέπουν τη σύνδεση με γνωστές υπηρεσίες όπως το Github, SonarQube, BitBucket, (on line συνεργατικές πλατφόρμες για προγραμματιστές) και τη χρήση γνωστών τεχνικών καταγραφής απαιτήσεων και επιχειρηματικών μοντέλων, με σκοπό την αρτιότερη συνεργασία της ομάδας.

Όσον αφορά στους χρήστες, η πλατφόρμα CloudTeams δίνει τη δυνατότητα να βρουν νέες, αξιόλογες εφαρμογές και να τις δοκιμάσουν πριν ακόμα γίνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Μέσα από την πλατφόρμα ο χρήστης προτείνει στην ομάδα ανάπτυξης χαρακτηριστικά και λειτουργίες, απαντά σε ερωτηματολόγια, δοκιμάζει εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Αν κάποιος δεν έχει χρόνο να αναζητήσει ενδιαφέρουσες εφαρμογές, αρκεί να συμπληρώσει το προφίλ με τα ενδιαφέροντά του και το CloudTeams θα αναλάβει να βρει για αυτόν τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές.