Οι συνταξιούχοι έξω από το ΣτΕ για τα αναδρομικά- Κλειστό το κέντρο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκδικάζεται η πιλοτική αγωγή για τα αναδρομικά.

Μαζική είναι η κινητοποίηση των συνταξιούχων έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εκδικάζεται η πιλοτική αγωγή για τα αναδρομικά των 2.500.000 «παλαιών» συνταξιούχων, ενώ απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Αθήνας.

Εξαιτίας της συγκέντρωσης κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα είναι κλειστοί με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα.

Κλειστές παραμένουν οι Πανεπιστημίου και Σταδίου ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Β. Σοφίας και Β. Αμαλίας.

Τα αναδρομικά

Το ΣτΕ καλείται ουσιαστικά να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα:

– Αν η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους μνημονιακούς νόμους 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 12.5.2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

– Αν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 αφορά και το διάστημα από 1.1.2013 έως την 11η.5.2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

– Αν ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-8/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή αφορά και τη διαπιστωθείσα αντίθεσή τους με τις ρυθμίσεις του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

– Αν με βάση τις πρόσφατες κρίσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ της 4ης Οκτωβρίου του 2019 και των αποφάσεων του ΣτΕ του 2015 οι παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2287-8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επιβολής τους (1.1.2013) ήταν κατ’ ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

Σχετικά άρθρα