Η ΤΙΤΑΝ προχωρά σε έκδοση ομολόγων ύψους 50 εκατ. ευρώ

Οι νέες ομολογίες αναμένεται επίσης να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.

Σχέδια για έκδοση ομολόγων ύψους 50 εκατ. ευρώ έχει στα σκαριά η θυγατρική της ΤΙΤΑΝ, ΤΙΤΑΝ Global Finance.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΤΙΤΑΝ Global Finance προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού 50.000.000 ευρώ με τους ίδιους όρους που ισχύουν στις ομολογίες έκδοσης του Νοεμβρίου 2017.

Οι νέες ομολογίες αναμένεται επίσης να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η ΤΙΤΑΝ αναφέρει:

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης τον Νοέμβριο 2017 ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000 ευρώ, λήξεως το 2024, με ετήσιο επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (οι «Αρχικές Ομολογίες»), οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, η TITAN GLOBAL FINANCE PLC (η «Εκδότρια»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού €50.000.000 με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις Αρχικές Ομολογίες (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες αναμένεται επίσης να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Μετά την έκδοση των Νέων Ομολογιών, οι Αρχικές Ομολογίες και οι Νέες Ομολογίες θα ενοποιηθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολογιών.

Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των Νέων Ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους.