Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί δράσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί δράσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων
Η Τράπεζα Πειραιώς, στρατηγικά δεσμευμένη να υποστηρίζει πολύπλευρα και έμπρακτα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη της ισότητας.

Η κοινωνία ισότιμων ανθρώπων αποτελεί παγκόσμια, προεξάρχοντα στόχο κάθε στρατηγικής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο και των στερεοτύπων που συνδέονται με αυτό, η δημιουργία ενός κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία, χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, με σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλες και όλους, αποτελούν αξίες που περιέχονται σε πολλούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και προωθούνται από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, αλλά  και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στρατηγικά δεσμευμένη να υποστηρίζει πολύπλευρα και έμπρακτα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη της ισότητας, την υποστήριξη των γυναικών σε σχέση με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, αλλά και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων που επηρεάζουν τις νέες και τους νέους στις επαγγελματικές τους επιλογές.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα υλοποιεί συστηματικά συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ενσωματώνει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στις λειτουργίες και τις δραστηριότητές της, υλοποιώντας παράλληλα μια πολυδιάστατη στρατηγική  Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με στόχους που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women αναλαμβάνοντας έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την Ισότητα των Φύλων. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 418 εταιριών από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality της Bloomberg για το 2022. Πρόκειται για έναν σημαντικό Δείκτη που καταγράφει τις επιδόσεις των εταιριών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

Το πρόγραμμα EQUALL

Το πρόγραμμα EQUALL, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τον στόχο της Τράπεζας Πειραιώς για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, περιλαμβάνει αρχικά, τις  δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Profession has no Gender, σε συνεργασία με τους 100mentors και το Tipping Point.

Στόχος των δράσεων του προγράμματος EQUALL είναι:

  • Να υποστηρίξουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους.
  • Να ενισχύσουν την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους πόρους.
  • Να ευαισθητοποιήσουν τις νέες γενιές, όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα.
Το πρόγραμμα EQUALL στοχεύει σε 1.200 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων ανά τη χώρα.
Το πρόγραμμα EQUALL στοχεύει σε 1.200 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων ανά τη χώρα.

Οι δράσεις του προγράμματος EQUALL

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, δικτύωσης και mentoring με την ολοκλήρωση του οποίου οι συμμετέχουσες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Women back to work

Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, δικτύωσης και mentoring. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.

Profession has no gender

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου, ομάδες μαθητών και μαθητριών από δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια ανά την Ελλάδα, έρχονται σε επαφή με μέντορες που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το άλλο φύλο.

Γυναίκες και άνδρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέονται διαδικτυακά με τις μαθητικές ομάδες, προκειμένου να μοιραστούν την πορεία, τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά τους, με στόχο να εμπνεύσουν τη νέα γενιά να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμεί, ανεξαρτήτως φύλου. Οι μέντορες είναι γυναίκες και άνδρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και προέρχονται από πληθώρα επαγγελματικών κλάδων π.χ. γυναίκες μηχανικοί, επιστήμονες και CEOs, άνδρες νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νηπιαγωγοί, κ.ά. Το πρόγραμμα στοχεύει σε περίπου 1.200 μαθητές και μαθήτριες δημόσιων γυμνασίων και λυκείων ανά τη χώρα.

Σε όλες τις δράσεις του προγράμματος EQUALL, συμμετέχουν ως μέντορες και στελέχη της Τράπεζας  Πειραιώς, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία.

Παράλληλα, η Τράπεζα υλοποιεί συστηματικά συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις σε ό,τι αφορά στην εσωτερική της λειτουργία με στόχο τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σεβασμού, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλες και όλους.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα