Η βιομηχανία χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Πώς θα γίνει όμως κάτι τέτοιο;

pixabay.com

Η απότομη διακοπή της βιομηχανικής δραστηριότητας προέκυψε μετά από μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, μαζί με αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

του Kim Fausing*

Ο COVID-19 επιβράδυνε τη δραστηριότητα των κατά τα άλλα απασχολημένων εργοστασίων και έκανε τις πόλεις να μοιάζουν με πόλεις-φαντάσματα, καθώς οι προφυλάξεις για την υγεία κράτησαν τους εργαζόμενους στα σπίτια τους και η αποδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας έθεσε εμπόδια στην παραγωγή πολλών μεγάλων βιομηχανιών.

Η απότομη διακοπή προέκυψε μετά από μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, μαζί με αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μεταποίηση και η βιομηχανία ευθύνονται τώρα για περίπου το 25% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και περίπου το 20% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 25% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας την πρόκληση μιας ξαφνικής παύσης λειτουργίας.

Η λιγότερη βιομηχανική δραστηριότητα οδήγησε επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και η πρόκληση τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή στις εκπομπές αερίων που παρατηρούνταν πριν από τον COVID. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την οικονομική ανάπτυξη από την αύξηση των εκπομπών με την επανεκκίνηση των βιομηχανιών μας.

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την εστίαση στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία. Μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή όλων των οικονομικά επωφελών μέτρων ενεργειακής απόδοσης – που θα απαιτούσε επιπλέον επενδύσεις 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως – θα μείωνε τις εκπομπές το 2030 κατά περίπου 2 Gt διοξειδίου του άνθρακα, που ισοδυναμεί με τέσσερις φορές τις συνολικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του Μεξικού.

Οι βιομηχανικοί κινητήρες, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν το 38% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή έξυπνης τεχνολογίας οδήγησης σε συστήματα ηλεκτροκινητήρων διασφαλίζει ότι οι κινητήρες λειτουργούν μόνο όταν είναι απαραίτητο, εξοικονομώντας 8% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως και μειώνοντας τις εκπομπές των εφαρμογών του κλάδου έως και 40%.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία θα δημιουργούσαν κατά μέσο όρο περίπου 10 θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο δολάρια δαπάνης, βοηθώντας τις οικονομίες μας να επιτύχουν μια αναγκαία πράσινη επανεκκίνηση. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε έξυπνες τεχνολογίες οδήγησης για την εξασφάλιση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών κινητήρων και μετατροπέων ισχύος, αντλιών θερμότητας, χειριστηρίων κ.λπ., επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες τους για βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για να ηγηθούν της αλλαγής, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμες να υιοθετήσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης και να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για μια επανεκκίνηση. Πρέπει επίσης να υποστηριχθούν από φιλόδοξη πολιτική δράση. Χρειαζόμαστε υψηλότερους εθνικούς και διεθνείς στόχους για ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία, ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα αλλά και πίεση για την ανάληψη τολμηρότερης δράσης.

* Πρόεδρος και CEO, Danfoss.