Ιατρικό Αθηνών: Υπεγράφη η σύμβαση τροποποίησης ομολογιακού δανείου

Η τροποποιημένη σύμβαση, θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου.

Την υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης του προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, ποσού 130.962.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Όμιλος «Ιατρικό Αθηνών».

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 20/7/2017, με μοναδικό θέμα την έγκριση για την παροχή εξασφαλίσεων στην από 12/7/2012 σύμβαση ομολογιακού δανείου, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των σχετικών εξασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τροποποιημένη σύμβαση, θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου ενώ παράλληλα, θα εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και λειτουργικών του αναγκών.