ICAP CRIF: Δημιουργεί το «μείγμα» των υπηρεσιών που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα

ICAP CRIF: Δημιουργεί το «μείγμα» των υπηρεσιών που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα
Ο Σπύρος Γιούργας και ο Απόστολος Τσούμπρης του Ομίλου ICAP CRIF μιλούν για τις λύσεις που προσφέρει η εταιρεία στις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανθεκτικές, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

Η ICAP είναι μια εταιρεία με μακρά παρουσία στον χώρο της επιχειρηματικής πληροφόρησης, με παρουσία σε τέσσερις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Μετά την εξαγορά της από την CRIF τον Δεκέμβριο του 2021 και τη μετονομασία της σε ICAP CRIF ως εταιρεία ενός πολυεθνικού ομίλου με παρουσία σε 45 χώρες, κατάφερε να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των λύσεων που προσφέρει με στόχο να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Σπύρος Γιούργας, Executive Director Business Development του Ομίλου ICAP CRIF, και ο Απόστολος Τσούμπρης, Εxecutive Director, Consulting & LCC3 του Ομίλου ICAP CRIF, μιλούν, μεταξύ άλλων, για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας και τις λύσεις που αναπτύσσει και παρέχει, την ύψιστη σημασία των κριτηρίων ESG και τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το cloud computing στις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιες είναι σήμερα οι περιοχές ευθύνης σας και ποιες λύσεις προσφέρετε στην αγορά;

Σ.Γ.: Σήμερα, η ICAP CRIF, με παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να παρέχει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη end to end πρόταση στον χώρο του Credit Risk, που περιλαμβάνει δεδομένα επιχειρηματικής πληροφόρησης, αλλά και λύσεις λογισμικού κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και λύσεις στηρίζονται σε τρεις πυλώνες:

  • management consulting: Επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας και στην περιοχή του Risk Management & Regulatory Compliance.
  • advanced analytics: Με μια ομάδα άνω των 280 ατόμων, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε Risk Modelling, καλύπτοντας περιοχές όπως ESG/Climate Risk, Μοντέλα για την κανονιστική λειτουργία του τραπεζικού τομέα BASEL IRB, IFRS9 κ.λπ.
  • global solutions: Λύσεις λογισμικού που καλύπτουν περιοχές, όπως Digital on Boarding, Open Banking, Decision Engine, Loan Origination και Collections. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τουςπελάτες μας με τις υφιστάμενες λύσεις μας στις περιοχές του Data Management, Planning & Analytics, Business Planning & Strategy, Digital Transformation, Credit Risk Management και Customer Analytics.

Οι λύσεις CRIF & ICAP CRIF θα υποστηρίζονται από τα νέα ICAP CRIF Local Competence Centers  εξυπηρετώντας όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες στην περιοχή ευθύνης μας, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και τις λύσεις των ICAP CRIF & CRIF.

«Η ICAP CRIF είναι η μοναδική εταιρεία στη γεωγραφική μας περιοχή η οποία μπορεί να συνδυάσει τεχνολογία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεδομένα σε ολοκληρωμένες λύσεις, απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους». Απόστολος Τσούμπρης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Consulting & Local Competence Center 3 του Ομίλου ICAP CRIF.

Αναλύστε μας τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Α.Τ.: Δεν θα μείνω σε στοιχεία όπως η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πληροφόρηση, η προηγμένη τεχνολογία, η βαθιά τεχνογνωσία, οι ισχυρές συνεργασίες και η παγκόσμια παρουσία της CRIF, αλλά θα εστιάσω στα πολύ ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ICAP CRIF.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί ότι είμαστε ο μοναδικός οργανισμός στη γεωγραφική μας περιοχή ο οποίος μπορεί να συνδυάσει τεχνολογία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεδομένα, ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε επιμέρους λύσεις είτε μια ολοκληρωμένη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα.

H δημιουργία ενός ICAP CRIF Local Competence Center 3 στην Ελλάδα, του οποίου έχω τη χαρά να ηγούμαι, είναι ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυροποιεί την παρουσία των λύσεων της CRIF στη γεωγραφική μας περιοχή. Το Local Competence Center αποτελεί μέρος του CRIF World Wide Competence Center 3 και, συνεπώς, συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές της CRIF με την τοπική τεχνογνωσία και εμπειρία της ICAP CRIF.

Επιπλέον, επενδύουμε σε πρωτοποριακές λύσεις και τολμάμε να τις εισάγουμε στην ελληνική αγορά, όπως το Credit Passport, μια υπηρεσία εργαλείο για τις ΜμΕ που μέσα από τα Analytics σε Open Bank Data φιλοδοξεί να τις φέρει πιο κοντά στις τράπεζες.

Τα κριτήρια ESG είναι υψίστης σημασίας και κορυφαία προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πώς κινείστε εσείς σε αυτό το επίπεδο και τι αλλαγές έχετε πραγματοποιήσει;

Σ.Γ.: Ως ICAP CRIF, 100% θυγατρική της CRIF, γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της βιωσιμότητας βασίζεται σε μια υγιή και κοινή δομή διακυβέρνησης. Η CRIF, στην κατεύθυνση αυτή, κάνοντας το επόμενο βήμα στην εσωτερική της οργάνωση, δημιούργησε μια επιτροπή 30 πρεσβευτών Βιωσιμότητας, με εκπροσώπους από κάθε χώρα όπου επιχειρεί, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Κάθε πρέσβης, αντιπροσωπεύοντας μια διαφορετική επιχειρηματική λειτουργία, ορίζεται από την εταιρεία ώστε να ευαισθητοποίησει σχετικά με την κουλτούρα βιωσιμότητας, με τρόπο ώστε ο αντίκτυπος να γίνεται αισθητός στα διαφορετικά επίπεδα δομής του οργανισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναφορικά με την υποστήριξη του πελατολογίου μας ως προς την ανάπτυξη βιωσιμότητας, στην CRIF το ταξίδι ξεκινά πίσω στο 2017, οπότε γίναμε μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Ενεργειακών Αποδοτικών Ενυπόθηκων Δανείων για τον ορισμό του πρώτου Ευρωπαϊκού Βιώσιμου Δανείου Λιανικής και Πράσινης Υποθήκης. Έκτοτε έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων, με σκοπό να υποστηρίξουμε τους πελάτες προς την πράσινη μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο των τράπεζων παρέχουμε υπηρεσίες για την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου ως προς τον υπολογισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και τον υπολογισμό του ρίσκου των ενυπόθηκων δανείων από την κλιματική αλλαγή, όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για το σύνολο των πελάτων έχουμε αναπτύξει την πλατφόρμα Synesgy, όπου οι πελάτες μας, απαντώντας σε ένα σετ ερωτήσεων και παρέχοντας τα ζητούμενα πιστοποιητικά, μπορούν να πιστοποιηθούν ως προς το ESG. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι, εκτός από την πιστοποίηση, λαμβάνουν και ένα σετ οδηγιών ως προς τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να βελτιώσουν το ESG Score τους.

Ποιες δυνατότητες προσφέρει το cloud computing στις επιχειρήσεις και πώς εγγυάστε εσείς ότι οι συνεργάτες σας συμβαδίζουν με τις ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις;

Α.Τ.: Το cloud computing θυμάμαι να συζητείται πολλά χρόνια στην αγορά. Η εφαρμογή του, θα έλεγα, μέχρι πριν τρία χρόνια ήταν μέτρια. Τελευταία, όμως, η χρήση του έχει επεκταθεί και όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, όπως επεκτασιμότητα και ευελιξία, εξοικονόμηση κόστους, αυξημένη ευελιξία, disaster recovery, ασφάλεια, παγκόσμια πρόσβαση, αυτοματοποίηση ενημερώσεων λογισμικού και ελαστικότητα στην αυξομείωση πόρων ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε ευθυγράμμιση με τις εν λόγω συνθήκες, οι λύσεις της ICAP CRIF και της CRIF είναι Cloud Ready και είναι η «αρχιτεκτονική» που προτείνουμε στους πελάτες μας, επεξηγώντας τους τα σημαντικά πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν.

Ωστόσο, αν κάποιο λογισμικό προμηθευτή δεν είναι Cloud Ready, θα απαιτηθεί η επιχείρηση να επιβαρυνθεί κοστολογικά προκειμένου να μεταβεί στο cloud. Συνεπώς, είναι σοφό οι εταιρείες και οι οργανισμοί να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής αυτής της εφαρμογής με κάποια πιο σύγχρονη και Cloud Ready.

«Ως ICAP CRIF, 100% θυγατρική της CRIF, γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της βιωσιμότητας βασίζεται σε μια υγιή και κοινή δομή διακυβέρνησης». Σπύρος Γιούργας, Executive Director Business Development του Ομίλου ICAP CRIF

Στο χαρτοφυλάκιο των λύσεων που προσφέρετε ανήκουν το Open Banking και το Credit Passport. Τι προσφέρουν αυτά τα δύο εργαλεία και ποιες ανάγκες των επιχειρήσεων καλύπτουν; Σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμες οι παραπάνω υπηρεσίες;

Α.Τ.: Σύμφωνα με το Open Banking και τη χρήση ανοικτών API που επιτρέπουν σε τρίτους παρόχους να δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες γύρω από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο κάθε πελάτης μιας τράπεζας έχει το δικαίωμα, με τη συναίνεσή του, να μοιράζεται τα δεδομένα που τηρεί σε αυτή με κάποιον άλλο φορέα ή οργανισμό, εφόσον αυτός διαθέτει σχετική άδεια για την επεξεργασία Open Banking δεδομένων. Η CRIF έχει εδώ και αρκετά χρόνια εξειδικευμένη άδεια AISP γι’ αυτόν τον σκοπό, σε 27 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, έχει αναπτύξει εξειδικευμένους αλγορίθμους και τεχνολογία για την εφαρμογή Analytics σε αυτά τα δεδομένα, ώστε να μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμες πληροφορίες και δείκτες. Η αξιοποίηση αυτής της επένδυσης γίνεται με τη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών σε Open Bank Data Analytics και το λανσάρισμα σύντομα του Credit Passport στην ελληνική αγορά.

To Credit Passport απευθύνεται στις ΜμΕ και σε Partners, προσφέροντας σημαντικό όφελος. Μια ΜμΕ θα βρει στην πλατφόρμα Credit Passport πληροφορίες για θέματα χρηματοοικονομικής φύσεως, όπως προσφορές για δάνεια, ασφαλιστικά, leasing κ.λπ., βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ενώ κυρίως προσφέρει μια εικόνα για το πώς εμφανίζεται σε μια τράπεζα, αναφορικά με την οικονομική της υγεία. Η πλατφόρμα παράγει ένα αντικειμενικό σκορ που αφορά στη ρευστότητα της επιχείρησης, και το οποίο μπορεί να μοιραστεί με τις επιχειρήσεις που συνδιαλέγεται χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Οι Partners, που μπορεί να είναι τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών, ασφαλιστικές, εταιρείες leasing κ.λπ., αποκτούν πρόσβαση στο σκορ και σχετικές πληροφορίες μιας επιχείρησης, ώστε αφενός να τη συμβουλεύσουν με προτάσεις χρηματοδότησης και αφετέρου να λάβουν υπόψη στην αξιολόγησή τους και θέματα ρευστότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, αναλύστε μας πώς υποστηρίζετε τους πελάτες που ανήκουν σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας.

Σ.Γ.: Την τελευταία δεκαετία ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η μια κρίση διαδέχεται την άλλη. Σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, οι εταιρείες πρέπει να έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση, αλλά και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν τον μετασχηματισμό τους στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Ως ICAP CRIF ερχόμαστε να απαντήσουμε και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με ένα χαρτοφυλάκιο εργαλείων που συνδυάζει την επιχειρηματική πληροφόρηση εμπλουτισμένη με εναλλακτικές πηγές δεδομένων και μοντέλα αξιολόγησης κινδύνων. Τα παραπάνω υποστηρίζονται από λύσεις λογισμικού που στοχεύουν στην αυτοματοποίηση λήψης των αποφάσεων, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στόχος μας είναι το λεγόμενο Customer Credit Lifecycle Journey, καλύπτοντας το Onboarding ενός υποψήφιου πελάτη και τη διαχείρισή του, φτάνοντας μέχρι και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

WHO IS WHO

Ποια είναι τα δύο στελέχη του Ομίλου ICAP CRIF.

Απόστολος Τσούμπρης

Εκτελεστικός διευθυντής της Consulting & Local Competence Center 3 του Ομίλου ICAP CRIF.  Έχει εργαστεί για μεγάλους και διεθνείς παρόχους ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στα 30 έτη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει υλοποιήσει πλήθος έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και μεγάλες εταιρείες ιδιωτικού τομέα. Εξειδικεύεται σε θέματα Credit Risk Management, Customer Loyalty, Digital Transformation και Analytics .

Σπύρος Γιούργας

Εκτελεστικός διευθυντής, Βusiness Development του Ομίλου ICAP CRIF. Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις σε τραπεζικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Έχει εξειδίκευση στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαχείριση λογαριασμών και τη διαχείριση καναλιών. Έχει αναλάβει θέσεις υψηλής ευθύνες σε εταιρείες, όπως οι SAS Institute, CA Technology, Motivian S.A., ενώ εργάστηκε για περισσότερα από 6 χρόνια ως Business Development Manager Ελλάδας και Βαλκανίων και κατόπιν Sales Director στην Experian.

*Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Παρασκευή 3/3 στα περίπτερα. Δείτε τον χάρτη με τα σημεία πώλησης ΕΔΩ

**Φωτογραφία: Προσωπικό αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: