ΥΓΕΙΑ: Kέρδη ύψους 2,24 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε 60,86 εκ. Ευρώ.

Kέρδη ύψους 2,24 εκ. ευρώ παρουσιάζουν το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ΥΓΕΙΑ, έναντι προσαρμοσμένων ενοποιημένων κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε 60,86 εκ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 1,2% έναντι 61,59 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε 57,48 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 6,7% έναντι 61,59 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και ανήλθαν στα 9,92 εκ. ευρώ έναντι κερδών 9,45 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 6,54 εκ. ευρώ έναντι κερδών 9,45 εκ.ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές – 0,64 εκ.ευρώ έναντι ζημιών -3,64 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα 60,86 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,2%.

Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί επιστροφής rebate και clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167) και η πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» Ρίτα Σουβατζόγλου, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «το 2014 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας παγιώνοντας και επαυξάνοντας τα οφέλη από ενέργειες υγιούς ανάπτυξης και εξορθολογισμού του κόστους που πηγάζουν από τον προσεκτικό σχεδιασμό της στρατηγικής μας» και πρόσθεσε ότι «Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας».

Διαβάστε ακόμη: ΥΓΕΙΑ: Ομολογιακό δάνειο 42,1 εκατ. ευρώ της θυγατρικής «Μητέρα ΑΕ»

Σχετικά άρθρα