ΙΝΕ- ΓΣΕΕ: Στο 30,8% το πραγματικό ποσοστό ανεργίας

ΙΝΕ- ΓΣΕΕ: Στο 30,8% το πραγματικό ποσοστό ανεργίας

Για να υπολογιστεί ο δείκτης των επιπέδων πραγματικής ανεργίας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν στους ανέργους και αυτοί που υποαπασχολούνται. 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υπολογίζει ότι στο 30,8% φτάνει το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Η ενδιάμεση έκθεση του Οκτωβρίου του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εξηγεί ότι για να υπολογιστεί καλύτερα ο δείκτης που προσεγγίζει τα επίπεδα της πραγματικής ανεργίας, θα πρέπει να συνυπολογιστεί στους ανέργους το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό (άνθρωποι που αναζητούν εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι κατά την περίοδο της έρευνας, καθώς και αυτοί που είναι διαθέσιμοι, αλλά δεν αναζητούν εργασία) αλλά και τους εργαζόμενους που υποαπασχολούνται.

Όπως σημειώνεται, τα τελευταία 15 τρίμηνα, δηλαδή από το τέταρτο τρίμηνο του 2012 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή αυτών που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας για περισσότερους από 12 μήνες, είναι σταθερά πάνω από 800.000 άτομα. Έτσι όπως εκτιμά το ΙΝΕ-ΓΕΣΕΕ στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας ανήλθε σε 30,8% και ήταν οριακά χαμηλότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, που ήταν 31,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurostat ορίζει το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ως το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού που παραμένουν άνεργοι 12 ή και περισσότερους μήνες. Ως συνολικός ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό) νοείται ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου και του άνεργου πληθυσμού.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο:

  • οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.126.455 άτομα,
  • ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.228.437 άτομα και
  • το σύνολο των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.687.465 άτομα.