ΙΟΒΕ: Ο φόρος στα καπνικά προϊόντα θα μειώσει τα δημόσια έσοδα

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το παράνομο εμπόριο θα αυξηθεί κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Mείωση των δημοσίων εσόδων κατά 100 εκ. ευρώ θα προκαλέσει η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα από την 1η Ιανουαρίου του 2017 σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Ταυτόχρονα, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η αύξηση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης αναμένεται να ενισχύσει το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού εφόσον δεν εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά μέτρα περιστολής του

Υπολογίζεται μάλιστα ότι το παράνομο εμπόριο θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή τα παράνομα τσιγάρα θα αντιπροσωπεύουν το 30% επί της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων.