Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,716 δισ. ευρώ, 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,632 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2013 έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 2,069 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,873 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά το εννεάμηνο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε σημαντικά στα 2,657 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,719 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8,273 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,728 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,033 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Διαβάστε ακόμη: Οι Έλληνες έγιναν ακόμα φτωχότεροι 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,716 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,371 δισ. ευρώ ή 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 31,097 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 455 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου του 9μήνου. Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η απόκλιση έναντι του στόχου μειώνεται καθώς στο 8μηνο ήταν 727 εκατ. ευρώ και στο 7-μηνο ήταν 1,601 δις ευρώ εξέλιξη την οποία αποδίδει κυρίως στις εισπράξεις των άμεσων φόρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία:

– Οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2,309 δισ ευρώ υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ ή 24,5% έναντι του μηνιαίου στόχου.
– Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 1,121 δισ. ευρώ υπερβαίνοντας το μηνιαίο στόχο κατά 351 εκατ. ευρώ ή 45,6%.
– Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε σε 210 εκατ. ευρώ , 53 εκατ. ευρώ ή 33,8% υψηλότερα έναντι του στόχου.
– Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ, 96 εκατ. ευρώ ή 62,9% υψηλότερα του στόχου.
– Οι λοιποί άμεσοι φόροι σε 392 εκατ. ευρώ, 48 εκατ. ευρώ ή 13,9% υψηλότερα έναντι του στόχου.

Διαβάστε ακόμη: Alpha Bank: Η απασχόληση στα επίπεδα του 2000

Αντίθετα, το Σεπτέμβριο υστέρησαν οι ακόλουθες κατηγορίες έμμεσων φόρων:

– Ο Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών ο οποίος ανήλθε σε 108 εκατ. ευρώ, 71 εκατ. ευρώ ή 39,5% χαμηλότερα του στόχου,
– ο Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα που διαμορφώθηκε στα 175 εκατ. ευρώ, 173 εκατ ευρώ ή 49,8% χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 323 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 92 εκατ. ευρώ ή 40% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 231 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών «η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η απόκλιση των φορολογικών εσόδων που είχε παρουσιαστεί το α’ επτάμηνο του έτους, ήταν προσωρινή και αντιμετωπίζεται σταδιακά με την είσπραξη των φόρων εισοδήματος και περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ)».

Διαβάστε ακόμη: Αντιδράσεις των Βρυξελλών για το ελληνικό «όχι άλλα μέτρα»

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 41,385 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,583 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,619 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,999 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,624 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,018 δις ευρώ ή σε ποσοστό 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,576 δισ. ευρώ ή ποσοστό 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,361 δισ. ευρώ ή ποσοστό 50,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.