ΥΠΕΚΑ: 900 εκατ. ευρώ για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνολικά 2 εκατ. νέες θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργηθούν εντός των επόμενων δέκα ετών.

Μείωση των δαπανών κατά 240 δισ. ευρώ το χρόνο και 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, μπορεί να αποφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, σε ομιλία του σήμερα σε συμπόσιο με θέμα «Αειφόρες Κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη» που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου παρουσίασε τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα.

«Τα οφέλη από τα προγράμματα του ΥΠΕΚΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δήμων, τη μείωση του αντίστοιχου δημοσιονομικού ενεργειακού κόστους, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε σχετικά ο Γ. Μανιάτης.

Διαβάστε ακόμη: Μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

Τα εν λόγω προγράμματα του ΥΠΕΚΑ είναι τα εξής:

– Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ, με το οποίο προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, δίνοντας, κυρίως, έμφαση στα δημοτικά κτίρια, αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις. 145 έργα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, ήδη, ενταχθεί στο πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 98.000.000 ευρώ, ενώ προωθείται η ένταξη άλλων 11 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.

– Το πρόγραμμα Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων. Ολοκληρώθηκε η ένταξη 16 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται η βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών και η αύξηση των χώρων πρασίνου.

– Το πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια που αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιδεικτικών έργων κατασκευής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια, εντός του ιστού των ελληνικών πόλεων. Ογδόντα εφτά προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολογηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

– Το πρόγραμμα Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» που επιδιώκει την αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απομονωμένων «κοινοτήτων» και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας την προστιθέμενη αξία και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας. Εφτά προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολογηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ.

Σε αυτά προστίθενται οι πόροι του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, περίπου 700 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση άνω των 65.000 κατοικιών ελληνικών νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Διαβάστε ακόμη: Το ΥΠΕΚΑ διαψεύδει συμφωνία Gazprom – ΔΕΠΑ