Υποτροφίες στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Deree, αφορά αριστούχους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  

Υποτροφίες σε φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για παράλληλες σπουδές στο Deree – το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων».

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αριστούχους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν μία υποειδίκευση, παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών 6-7 μαθημάτων συγκεκριμένου ακαδημαϊκού πεδίου.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στο DEREE προσφέρει μεταξύ άλλων εξοικείωση με το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, βελτίωση της ικανότητας χειρισμού της αγγλικής γλώσσας καθώς όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά, σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος «ανταλλαγής» φοιτητών, πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε σχολές ή τμήματα των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο εξάμηνα σε σχολή ή τμήμα των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με μέσο όρο βαθμολογίας 7,5/10 (ή 7/10 για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και να έχουν βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ίσο ή μεγαλύτερο από 17/20

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» μπορούν να λάβουν επιπλέον ακαδημαϊκή υποτροφία από το DEREE, η οποία καλύπτει το 25%-50% των διδάκτρων ανάλογα με το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Επιλογής Νέων Σπουδαστών του DEREE – The American College of Greece.

Τηλ.: +30 210 600 9800 ext. 1410. E-mail: admissions@acg.edu

www.acg.edu/snf

 

Σχετικά άρθρα