Υποβαθμίζει τις προβλέψεις της για φέτος και το 2020 η Credit Suisse

Το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελβετίας βρέθηκε φέτος αντιμέτωπο με το δυσμενές κλίμα των αγορών, τη μείωση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων και την ευρύτερη αβεβαιότητα λόγω εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο.

Τους στόχους της για την κερδοφορία φέτος και την επόμενη χρονιά  υποβάθμισε η Credit Suisse, καθώς οι εμπορικές εντάσεις και τα αρνητικά επιτόκια επισκιάζουν τις προοπτικές της ελβετικής τράπεζας, παρά την εφαρμογή τριετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, η Credit Suisse -το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελβετίας- αναμένει απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από 8% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 10% με 11%. Η Credit Suisse υποβάθμισε την πρόβλεψή της και για την επόμενη χρονιά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως να χρειασθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της, ενώ άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο να εμφανίσει ζημίες φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Τιτζάν Τιάμ, ολοκλήρωσε τριετές σχέδιο αναδιάρθρωσης που απέφερε βελτιωμένες επιδόσεις, εστιάζοντας κυρίως στο wealth management και σε λιγότερο ευμετάβλητες δραστηριότητες. Φέτος όμως η Credit Suisse βρέθηκε αντιμέτωπη με το δυσμενές κλίμα των αγορών, μείωση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων και την ευρύτερη αβεβαιότητα λόγω εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο.