Ισχυρό ενδιαφέρον ξένων για το ομόλογο Ελλάκτωρ

Η έκδοση του ομολόγου είναι απολύτως απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Ξένα χαρτοφυλάκια δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για το ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ, καθώς λίγες ώρες πριν το σημερινό κλείσιμο του βιβλίου προσφορών το 75% της κάλυψης προέρχονταν από διεθνείς επενδυτές και το 25% από Έλληνες.

Πρόσωπα που παρακολουθούν τη διαδικασία χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι οι ξένοι έχουν τοποθετηθεί με πακέτα μεταξύ 50 εκατ. και 120 εκατ. ευρώ. Οπως επισημαίνουν, πρόκειται για τοποθετήσεις που δείχνουν πως οι επενδυτές αναγνώρισαν την αξία του «μπουκέτου» από παραχωρήσεις, αιολικά και έργων περιβάλλοντος που εγγυάται τις ομολογίες της Ελλάκτωρ.

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για το επιτόκιο του ομολόγου, καθώς κάποιες πηγές υποστηρίζουν πως θα κινηθεί κοντά στο 5,75%, ενώ το Bloomberg το ανέβαζε χθες στα επίπεδα του 6% με 7%.

Στην Ελλάκτωρ είχαν τονίσει από την έναρξη των παρουσιάσεων την Παρασκευή πως το επιτόκιο του ομολόγου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 4%. Οπως υποστήριξαν, προσφέρουν είναι ένα high yield bond και ταυτόχρονα γνωρίζουν πως η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να συνοδευτεί από σχετικά υψηλό επιτόκιο ως πρώτη έξοδος στις αγορές. Επιπλέον, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της Ελλάκτωρ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου κυμαίνονταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που υπολογίζεται σε υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον κατά μία μονάδα. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που το επιτόκιο του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ κυμανθεί μεταξύ 6,25% έως 6,75% η Ελλάκτωρ θα έχει όφελος.

Κατ’ αρχήν θα έχει αναχρηματοδοτήσει ένα τμήμα του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, με ταυτόχρονη αποδέσμευση κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που σήμερα είναι ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον, θα έχει απελευθερώσει σημαντικές ταμειακές ροές που σήμερα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τόκων. Τέλος, θα έχει κάνει μια πρώτη επαφή με ξένα χαρτοφυλάκια τα οποία σε δεύτερη φάση μπορεί να μπουν σε νέο ομόλογο του ομίλου με χαμηλότερο επιτόκιο. Για παράδειγμα, τα ΕΛΠΕ είχαν βγει στις αγορές το 2013 με ευρωομόλογο 500 εκατ.που είχε επιτόκιο 8% ενώ προ διμήνου άντλησαν το ίδιο ποσό με επιτόκιο 2%.

Οπως εξήγησε και η διοίκηση της Ελλάκτωρ κατά την παρουσίαση σε Ελληνες διαχειριστές χαρτοφυλακίων την προηγούμενη Παρασκευή, η έκδοση του ομολόγου είναι απολύτως απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του ομίλου. Οπως είπαν, η Ελλάκτωρ έχει σχεδόν εξαντλήσει τα περιθώρια δανεισμού από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και για να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις πρέπει να βρει και νέους δρόμους χρηματοδότησης, ακόμα και αν πληρώσει λίγο ακριβότερο «εισιτήριο» στην πρώτη διαδρομή.