Just Go Zero: To κίνημα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, από την Polygreen

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

H αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης προϋποθέτει την ενεργή προστασία του φυσικού κόσμου και απαιτεί αλλαγή στάσης και νέες πρακτικές καθημερινά από όλους μας. Ωστόσο, η εφαρμογή λύσεων που έχουν αποδεδειγμένα θετική επίδραση στο περιβάλλον δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και σίγουρα χρειάζεται κάτι παραπάνω από καλή πρόθεση για να επιτευχθεί.

H συνεργατική δράση, η εκπαίδευση, το κίνητρο και, βέβαια, η διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων που βασίζονται στην τεχνολογία και την καινοτομία και απαντούν σε συγκεκριμένα ζητούμενα βιομηχανιών και κοινωνιών αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρμογή λύσεων οι οποίες μπορούν να επιταχύνουν ουσιαστικά την «πράσινη» μετάβαση. Με αρχή το ότι «τίποτα δεν είναι περιττό και όλα μπορούν να αξιοποιηθούν» και να αποκτήσουν μια δεύτερη χρήση, το Just Go Zero, το πρώτο κίνημα για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα, προωθεί την κυκλικότητα στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται καθημερινά ως μέσο για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας και για τη μείωση του αποτυπώματος της κατανάλωσης στο περιβάλλον.

Το Just Go Zero, που οραματίστηκε, δημιούργησε και αναπτύσσει η εταιρεία Polygreen, δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης ή υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να υιοθετήσουν πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή μέχρι την ανάκτηση, μπορεί να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς ή σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα και, ανάλογα με την εφαρμογή του, απευθύνεται σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, δηλαδή σε επιχειρήσεις, φορείς και καταναλωτές, εμπλέκοντας τον καθένα με διαφορετικό τρόπο.

Για τις επιχειρήσεις, αποτελεί μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση που ενισχύει τις δυνατότητές τους για «πράσινη» μετάβαση και βελτιώνει τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Για τους φορείς αποτελεί ένα σύστημα κυκλικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Για τους καταναλωτές είναι μια πηγή ενημέρωσης και εκπαίδευσης που τους βοηθά να υιοθετήσουν ορθές κυκλικές πρακτικές.

Τα υπολείμματα καφέ γίνονται λίπασμα που διατίθεται σε αγρότες της Αττικής

Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη ότι τίποτα δεν είναι περιττό και όλα μπορούν να αξιοποιηθούν; Ας δούμε το παράδειγμα του καφέ. Ο καφές είναι από τις πλέον αγαπημένες καθημερινές συνήθειες στην Ελλάδα. Η κατανάλωσή του, ωστόσο, παράγει χιλιάδες τόνους υπολειμμάτων οι οποίοι απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και εκλύουν επιβλαβείς ρύπους που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η Polygreen ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη λύση κυκλικής διαχείρισης, την οποία εφαρμόζει με πρώτη συνεργαζόμενη εταιρία τα Everest, με στόχο να μειώσει το αποτύπωμα της κατανάλωσης του καφέ στο περιβάλλον και να αξιοποιήσει τα υπολείμματά του σε εναλλακτικές παραγωγικές χρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Just Go Zero Coffee», η Polygreen συλλέγει τα υπολείμματα καφέ και τα μεταφέρει σε ειδική μονάδα επεξεργασίας στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, το οποίο στη συνέχεια διατίθεται σε παραγωγούς της Αττικής ως φυσικό λίπασμα για τις καλλιέργειές τους.

Ήδη, κατά τον Οκτώβριο 2021, πρώτο μήνα εφαρμογής του Προγράμματος, περισσότεροι από 6 τόνοι υπολειμμάτων συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν στη μονάδα αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων της Polygreen για περαιτέρω διαχείριση.

Παράλληλα το Just Go Zero πρόσφερε εκπαιδευτική υποστήριξη στα σημεία κατανάλωσης, για την ορθή συλλογή των υπολειμμάτων, ενώ υλοποιεί και σχετική καμπάνια ενημέρωσης προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας το «Just Go Zero Coffee» ως παράδειγμα για να αναδείξει τα οφέλη της κυκλικότητας. Με αυτό τον τρόπο, το Πρόγραμμα προσεγγίζει ολιστικά μια αλυσίδα αξίας που εκτείνεται από το σημείο κατανάλωσης ως το σημείο αξιοποίησης, εκεί όπου ο κύκλος ζωής του προϊόντος ολοκληρώνεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, στην εξειδικευμένη μονάδα της στα Μέγαρα, η Polygreen έχει δημιουργήσει γραμμή επεξεργασίας της κάψουλας του καφέ, που διαχωρίζει το αλουμίνιο από το υπόλειμμα του καφέ στις χρησιμοποιημένες κάψουλες, με αποτέλεσμα και εκεί να μην υπάρχει τίποτα περιττό και όλα να αξιοποιούνται.

Η ορθή διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων και η πρώτη οργανωμένη «zero waste» κοινότητα

Αντίστοιχες λύσεις προσφέρει η Polygreen με το Just Go Zero σε όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. «Η έννοια του αποβλήτου προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο χρονικά, τη στιγμή που ένας καταναλωτής αποφασίζει ότι ένα αντικείμενο δεν του είναι πλέον χρήσιμο, και υποθέτει ότι δεν θα είναι χρήσιμο σε κανέναν. Αυτήν ακριβώς τη σκέψη φιλοδοξούμε να αντιστρέψουμε, δείχνοντας στην πράξη πως κάτι που δεν έχει καμία αξία για κάποιον μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον» λέει ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Polygreen.

Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι τόσο η συνολική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των αποβλήτων, όσο και η αλλαγή της αντίληψης του κόσμου για ό,τι δεν χρειάζεται άλλο, που θα οδηγήσει και στην αλλαγή των καθημερινών συνηθειών μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, αλλά κυρίως μέσα από την εμπειρία, τη δοκιμή και τη συμμετοχή. Άλλωστε, η φροντίδα για το περιβάλλον είναι κάτι μεταδοτικό, που εμπνέει και κινητοποιεί καθημερινά όλο και περισσότερους πολίτες.

Πέρα από την παροχή λύσης στη διαχείριση ενός ή περισσότερων ρευμάτων, το Just Go Zero προχωρά στην ανάπτυξη ενός ολιστικού προγράμματος σε γεωγραφικό επίπεδο, με τη δημιουργία της πρώτης κοινότητας μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα,. Έτσι, στο τέλος του 2021 ξεκίνησε η εφαρμογή του «Just Go Zero Tilos», που υλοποιεί ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης και πλήρους αξιοποίησης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στο νησί της Τήλου.

Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας του νησιού, αλλά και η δημιουργία μιας νέας, «πράσινης» καθημερινότητας για την τοπική κοινωνία, βασισμένη στην αρχή της βιωσιμότητας και στις αξίες της ισορροπίας και της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Η προσπάθεια που μόλις ξεκίνησε στην Τήλο υλοποιείται με την αποκλειστική χρηματοδότηση της Polygreen σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, οπότε προγραμματίζεται η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος αλλά και των πρώτων αποτελεσμάτων του.

H POLYGREEN είναι μια εταιρεία ελληνικής ιδιοκτησίας, ηγέτιδα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και στην καινοτομία, αλλά και εξελιγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί άμεσα και αποτελεσματικά μερικά από τα πιο απαιτητικά, σε τεχνικό επίπεδο, περιβαλλοντικά projects παγκοσμίως. Παράλληλα, η Polygreen παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τέλος, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, η Polygreen στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της τον Μάρτιο του 2021.