«Καμπανάκι» από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους για την ελληνική οικονομία

REUTERS

Για επιστροφή στην ύφεση κάνει λόγο το Γραφείο στην τριμηνιαία έκθεσή του.

Στην προειδοποίηση ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε τροχιά ύφεσης προχώρησε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην τριμηνιαία έκθεση του Ιανουάριος-Μάρτιος 2015.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2015 άρχισε με πολλές αβεβαιότητες ως προς τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει το Γραφείο

τελευταίο τρίμηνο του 2014 την επιστροφή σε υφεσιακή τροχιά.

Σύμφωνα με το Γραφείο, το τελευταίο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκαν αρνητικοί ρυθμοί μεγέθυνσης (-0,4%) σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Αρνητικός προβλέπεται να είναι και ο ρυθμός μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2015, αν και τα στοιχεία θα οριστικοποιηθούν αργότερα. Φυσιολογικά, αυτή η εξέλιξη είχε ως συνέπεια ότι η ανεργία παραμένει σταθερή. Αναφέρεται επίσης ότι από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά Euro 26 δισ. (από 160,3 το Δεκέμβριο 2014 σε 134 τον Απρίλιο 2015).
  2. Η φυγή αντισταθμίζεται πρόσκαιρα από την ΕΚΤ μέσω της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA – Emergency Liquidity Assistance). Επιπρόσθετα, η δραστική επιδείνωση των συνθηκών στην οικονομία τροφοδοτεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων
  3. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο δείκτης οικονομικού κλίματος ήταν σε έντονα πτωτική τροχιά
  4. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές δυσκολίες και τεράστιο πρόβλημα με ξένους πελάτες και προμηθευτές. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά Euro 3,47 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.
  5. Η τρέχουσα κατάσταση δεν απειλεί μόνον όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο, αλλά και όσες τα χρόνια της κρίσης άντεξαν, επένδυσαν, συγκράτησαν μισθούς, κατέβαλαν φόρους και απέφυγαν απολύσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, «είναι δυνατή συμφωνία με τους θεσμούς και πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις για να επιστρέψει η χώρα σε διατηρήσιμη ανάπτυξη».