Κάμψη εσόδων και κέρδη προ φόρων το 2013 για τη Νουνού

 Τα έσοδα της ελληνικής FrieslandCampina μειώθηκαν στα 304,03 εκατ. ευρώ.

Κάμψη των πωλήσεων, αλλά και κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων, κατέγραψε το 2013 η ολλανδικών κεφαλαίων εμποροβιομηχανική εταιρεία FrieslandCampina Ελλάς, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη, βάσει των εταιρικών πωλήσεων, γαλακτοκομική επιχείρηση της χώρας και ανήκει στον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο FrieslandCampina, που εδρεύει στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της ελληνικής FrieslandCampina, που είναι γνωστή με το εμπορικό σήμα «Νουνού» μειώθηκαν στα 304,03 εκατ. ευρώ, από 307,38 εκατ. ευρώ το 2012 (και 318,27 εκατ. ευρώ το 2011), παρουσιάζοντας κάμψη κατά 1,1% σε ποσοστό και κατά 3,35 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα έσοδα αυτά περιλαμβάνουν τόσο τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της, όπως τα γιαούρτια, όσο και τα εισαγόμενα από την Ολλανδία και τη Γερμανία προϊόντα της, τα οποία και συνεισφέρουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων της.

Δεδομένου ότι η πτώση της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων σημείωσε σημαντική μείωση, εικάζεται ότι το μερίδιο της εταιρείας παρουσίασε αύξηση.

Η FrieslandCampina Ελλάς περιόρισε κατά 9,8% τις δαπάνες εμπορικής λειτουργίας της και κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,43 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 117,3%.

Κατόπιν αυτού παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 3,11 εκατ. ευρώ το 2012 (και ζημιών 0,52 εκατ. ευρώ το 2011). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν ζημιές 0,86 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,04 εκατ. ευρώ (και ζημιών 1,88 εκατ. ευρώ το 2011).

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της θυγατρικής της FrieslandCampina, η οποία συνεχίζει τις επενδύσεις της στη βιομηχανική μονάδα που διαθέτει στην Πάτρα και εμπορεύεται στη χώρα μας βρεφικά γάλατα, παιδικές τροφές, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, κίτρινα τυριά, καθώς και παρόμοια προϊόντα για επαγγελματική χρήση, στα τέλη του 2013 ανερχόταν σε 110,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,70 εκατ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια.

Στα τέλη του 2013 η επιχείρηση απασχολούσε 505 εργαζομένους, έναντι 514 στα τέλη του 2012 και 526 στα τέλη του 2011.

Διαβάστε ακόμα:

Πρωτογενές πλεόνασμα 711 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο του 2014

Προσωρινός Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ο Γ. Χατζάκης

Άνεργοι 1.342.299 άτομα στην Ελλάδα