«Καρφιά» της Τράπεζας της Ελλάδος στο οικονομικό επιτελείο για τη βαριά φορολογία

«Καρφιά» της Τράπεζας της Ελλάδος στο οικονομικό επιτελείο για τη βαριά φορολογία

Η Τράπεζα ζητά δραστικές αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική για να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθούν οι προσλήψεις.

 

Αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής με μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος, εταιρικών κερδών και ασφαλιστικών εισφορών, συστήνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής οικονομικών αναλύσεων της ΤτΕ κ. Δημ. Μαλλιαρόπουλος, μιλώντας σε συνέδριο ανέφερε ότι το 2017, το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα – τόσο ως ποσοστό των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων όσο και ως ποσοστό του συνολικού κόστους εργασίας – ήταν πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος καταδεικνύουν ότι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και των φόρων εισοδήματος και εταιρικών κερδών έχουν θετικές επιδράσεις στην οικονομία. Συγκεκριμένα, μειώνουν το κόστος παραγωγής και τις τιμές των προϊόντων, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και αυξάνουν τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την παραγωγή και τη ζήτηση εργασίας.

Για τον εργαζόμενο, η μείωση του φορολογικού βάρους αυξάνει τον καθαρό μισθό και συνεπώς και την κατανάλωση. Επιπλέον, ισχυροποιεί το κίνητρο για προσφορά εργασίας και αποκαλύπτει εισοδήματα από την παραοικονομία. Για την εταιρεία, η μείωση των φορολογικών συντελεστών σημαίνει επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα, αν και η μείωση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε επιδείνωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος βραχυπρόθεσμα, έχει εντούτοις θετική επίδραση μεσοπρόθεσμα καθώς σταδιακά διευρύνεται η φορολογική βάση.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαλλιαρόπουλος η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα να γίνει ένας ελκυστικός πόλος έλξης επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο συρρικνώθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα του brain drain τα χρόνια της κρίσης.