Κατά 33% αυξήθηκε ο τζίρος της ΕΛΙΝΟΙΛ

Αύξηση κερδοφορίας και πωλήσεων ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2014 η εταιρεία.

Στο ποσό των 688,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ στο εννεάμηνο του 2014 έναντι 516,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, καταγράφοντας αύξηση 33%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν κατά 6%, οι πωλήσεις βενζινών κατά 2%, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατά 15% και οι πωλήσεις μαζούτ και ασφάλτου κατά 42%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 27,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 17%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 67% και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη (EATAM) ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.