Κατρούγκαλος: Κάνατε μια τρύπα στο νερό με τα αποθεματικά και το PSI

Κατρούγκαλος: Κάνατε μια τρύπα στο νερό με τα αποθεματικά και το PSI
Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò Ãéþñãïò Êáôñïýãêáëïò ìéëÜåé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôï áóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï, ÁèÞíá, ôçí Ôñßôç 26 Éáíïõáñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

«Το σύστημα είναι φτιαγμένο για να βοηθά τους περισσότερο αδύναμους», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

«Για πρώτη φορά, από την εποχή που ο Ελευθέριος Βενιζέλος συνέλαβε την ιδέα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα στηριγμένο σε ενιαίους κανόνες», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και τόνισε:

«Θέλουμε ενιαίους κανόνες ισότητας και ισονομίας για όλους τους Έλληνες – από τον αυταπασχολούμενο και τον επιστήμονα που κόβει το πρώτο φύλλο στο μπλοκ του, έως τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, τόσο ως προς τις εισφορές που καταβάλλουν όσο και ως προς τις παροχές».

Απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση, έκανε λόγο για «αντεστραμμένη πραγματικότητα» και πρόσθεσε.

«Η κριτική που κάνετε δεν είναι επί των κυβερνητικών προτάσεων αλλά επί κατασκευασμένων ειδώλων. Τα επιχειρήματά σας είναι αντίθετα με την κοινή λογική και τη μέση αντίληψη του Έλληνα: Υποστηρίζετε ότι με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο, το σύστημα είχε λύση έως το 2060, και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και χάλασε τη συνταγή» ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.Συνεχίζοντας, ο υπουργός Εργασίας επικαλέστηκε το βιβλίο του κ. Γαννίτση, σύμφωνα με το οποίο, η πολιτική που ακολουθήθηκε στο Ασφαλιστικό από το 2010 και μετά, επιβάρυνε κατά 33% τα ελλείμματα του συστήματος.

«Έτσι το λύσατε. Κάνοντας μία μεγάλη τρύπα, με την κατασπατάληση των αποθεματικών και το PSI» ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.

Αναφερόμενος στην μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι λαμβάνεται μέριμνα, ώστε το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων που βρίσκονται έξω από την αγορά εργασίας, να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη, και ότι ο θεσμός της εθνικής σύνταξης διαφέρει από την βασική σύνταξη που προέβλεπε ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος, γιατί θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και θα δίνεται σε όλους όσους έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασιακού βίου.

Σε ότι αφορά τις εισφορές των αυταπασχολούμενων, είπε ότι η επιβάρυνση είναι μικρότερη από τα όσα λέγονται και γράφονται, γιατί στους αυταπασχολούμενους και τους αγρότες οι εισφορές που καταβάλλονται εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

«Έτσι, για κάθε ευρώ ασφαλιστικών εισφορών εκπίπτει μισό ευρώ φόρος» ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος, και πρόσθεσε ότι οι αγρότες που θα καταβάλλουν εισφορές στη χαμηλότερη κλίμακα θα καταβάλλουν μόνο 130 ευρώ το χρόνο.

«Το σύστημα είναι φτιαγμένο για να βοηθά τους περισσότερο αδύναμους» είπε ο υπουργός Εργασίας και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όποιος παίρνει από 1000 και κάτω είναι κερδισμένος».

Συνεχίζοντας, ο κ. Κατρούγκαλος αναγνώρισε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές κινούνται πράγματι σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν μπορεί να μειωθούν, διότι εξαιτίας της κρίσης υπάρχει μειωμένη φοροδοτική ικανότητα, αλλά και γιατί η μείωσή τους θα οδηγούσε σε μείωση των συντάξεων. Σε ότι αφορά τις επικουρικές συντάξεις, είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αλλά θα χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά των ταμείων προκειμένου να μην γίνουν μειώσεις.