Κέρδη έναντι ζημιών αλλά και αύξηση πωλήσεων για την Intracom

Σε κερδοφορία γύρισε ο όμιλος INTRACOM HOLDINGS στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

Σε 90,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Intracom Holdings στο πρώτο τρίμηνο 2015, αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 που ήταν 77,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2015 υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας στα 9,7 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Σημαντική ήταν η κερδοφορία του Ομίλου Intracom Holdings με ΕΒΤ ύψους 4,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 από -2,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα κέρδη μετά φόρων στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας ύψους 2,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Οι νέες συμβάσεις τριμήνου ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/3/2015 ήταν 831,9 εκατ. ευρώ.