Κερδοφορία 21% για τα τρία εμπορικά κέντρα της Lamda Development

Ο όμιλος παρουσιάζει για πρώτη φορά μετά από καιρό θετικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Αύξηση κατά 21% παρουσίασε η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) και ανήλθε στα 26,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους, λόγω της απόκτησης του δικαιώματος επικαρπίας του Golden Hall, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Lamda Development.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου το πρώτο εννεάμηνο του 2013, εμφάνισαν κερδοφορία 21,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχη με τα περυσινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι το EBITDA, σε επίπεδο ομίλου, μετά και τις ζημιές από αποτίμηση ακινήτων, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, θετικό κατά 3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Οι 100 εταιρείες–πρωταθλητές της Ελλάδας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς υψηλών ποσοστών συνεχούς μίσθωσης των εμπορικών κέντρων (94%), ενώ, το γ’ τρίμηνο του 2013, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, για πρώτη φορά, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, το εννεάμηνο του έτους, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο Golden Hall κινήθηκε ανοδικά κατά 2%, ενώ είναι αρκετά ενθαρρυντική η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 5%. Οι ανωτέρω δείκτες πιστοποιούν ότι, μετά από πέντε σχεδόν χρόνια λειτουργίας, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς και διείσδυσης στο καταναλωτικό κοινό.

Στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 2%, γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό, ενώ η επισκεψιμότητα παρουσίασε οριακή πτώση κατά 4%.

Αναφορικά με το The Mall Athens, ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν πτώση κατά 7% και 3%, αντίστοιχα.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, παρουσιάζοντας λειτουργικές ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου 1,4 εκατ. ευρώ, οριακά πτωτικά, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εννιάμηνο.

Διαβάστε ακόμη: Η συγχώνευση που αλλάζει το χάρτη του εμπορίου

Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα το μέρισμα των 3,7 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στην Eurobank Properties, η οποία δεν υφίσταται πλέον.

Οι καθαρές ζημιές χρήσεως, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθαν στα 25,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 54,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσεως.

Οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου κατά 18,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όμως, εμφανίζονται αισθητά μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επίσης, οι ζημιές οφείλονται και στην εφάπαξ λογιστική επίπτωση στα αποτελέσματα ποσού 11,8 εκατ. ευρώ, που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας από το 20% στο 26%. Η καθαρή αξία ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε στα 323 εκατ. ευρώ (7,9 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 337 εκατ. ευρώ, που ήταν την 31/12/2012, παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 4%.

Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 5,02 ευρώ, στις 01/11/2013, το discount διαμορφώνεται στο 36% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι αγορές ιδίων αντιπροσωπεύουν το 7,9% του μετοχικού κεφαλαίου με ένα σωρευτικό μέσο κόστος κτήσης 4,85 ευρώ. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 59%, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο, σε σχέση με 31/12/2012. Ο όμιλος διατηρεί ρευστότητα που προσεγγίζει συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Γνωρίστε τις καλύτερες εταιρείες για εργασία στον κόσμο

Σχετικά άρθρα