Κοινωνικό μέρισμα: Στις 6 Φεβρουαρίου οι τελευταίες πληρωμές

pixabay.com

Οι αιτήσεις θα εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: «Πιστώθηκε/Προς- Πίστωση».

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα για το κοινωνικό μέρισμα (www.koinonikomerisma.gr) ότι, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των εγκεκριμένων αιτήσεων της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου).

Οι αιτήσεις εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: «Πιστώθηκε/Προς- Πίστωση».