Κοινοτική χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει «εντείνουμε τις προσπάθειές μας το 2017».

Περισσότερους κοινοτικούς πόρους κατά 60% σε σχέση με τον αρχικό στόχο πέτυχε να απορροφήσει η χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ το 2016 και όπως δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε το 2017 να είναι μια χρονιά ανάπτυξης σε στέρεες βάσεις και στήριξης εκείνων των στρωμάτων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση».

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε σημερινή του ανακοίνωση σημειώνει ότι ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, υπερβαίνοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί για 1 δισ. κοινοτικών πόρων, δηλαδή για ποσοστό απορρόφησης 7%. Επομένως η κοινοτική χρηματοδότηση που μπήκε στην ελληνική οικονομία το 2016 ήταν 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του υπουργείου, «αποκαλυπτική είναι η σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), καθώς στο ίδιο χρονικό σημείο (τέλος 2009), με πολύ ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, η ποσοστιαία απορρόφηση ήταν 8 φορές μικρότερη, φτάνοντας μόλις στο 1,5%!

Η προσήλωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ έχει αποφέρει αποτελέσματα, καθώς έχει ήδη ενεργοποιηθεί πάνω από το 50% του νέου ΕΣΠΑ, με προσκλήσεις ύψους 9 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα ενεργοποίησε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ».

Ακόμη σημειώνεται ότι, με τη συνεργασία και τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, ο στόχος του 7% έχει υπερκαλυφθεί για όλα τα ευρωπαϊκά Ταμεία που χρηματοδοτούν το ΕΣΠΑ. Μάλιστα, για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η απορρόφηση είναι σχεδόν διπλάσια από το στόχο.

«Πρωταθλητής» στην απορρόφηση πόρων αναδεικνύεται το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» από το οποίο έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική οικονομία πόροι 511 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, οι πόροι που έχουν κατευθυνθεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, της καινοτομίας, του επιστημονικού δυναμικού και της πραγματικής οικονομίας φτάνουν τα 236 εκατ. ευρώ. Στο δε τομεακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» -το οποίο έχει «χρεωθεί» με την υλοποίηση σημαντικών έργων που δεν προχώρησαν στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με σημαντικό κόστος για τη χώρα- έχουν απορροφηθεί μέσα στο 2016 κοινοτικοί πόροι άνω των 344 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη κατευθυνθεί σε σημαντικές μεταφορικές και περιβαλλοντικές υποδομές. Τέλος, στο τομεακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» στο οποίο η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να καταπολεμηθούν παθογένειες του παρελθόντος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκά ορθές πρακτικές, έχουν ήδη αξιοποιηθεί μέσα στο 2016 περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που αντιστοιχεί στα Τομεακά Προγράμματα ανέρχεται σε 1.198.646.541,93 ευρώ. Παράλληλα, 413.890.736,22 ευρώ αιτημάτων πληρωμής αντιστοιχούν στα Περιφερειακά Προγράμματα.