Κλιματική αλλαγή: Ποιοί είναι οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις;

Είναι ένα ερώτημα που πολλές εταιρείες δεν έχουν απαντήσει πλήρως, ακόμη και αν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι απειλή για τα κέρδη τους.

του Νίρατζ Σαχάι

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δημιουργούν έντονη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: οι εταιρείες πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να εξηγήσουν στους επενδυτές τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και τη διαχείρισή τους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται να είναι όλο και πιο σοβαρά και πιο συχνά, όπως η πρόσφατη ξηρασία στην Καλιφόρνια και οι πλημμύρες στην Ευρώπη. Τα καιρικά φαινόμενα αντιπροσωπεύουν το 90% των φυσικών καταστροφών για το 2013, προκαλώντας πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές, σύμφωνα με την εταιρεία αντασφάλισης Munich Re. Το 2012, το συνολικό αποτέλεσμα των κλιματικών γεγονότων στις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια για κάθε περιοχή, ή πάνω από το 30% του ΑΕΠ τους.

Η επενδυτική κοινότητα – μαζί με τις ρυθμιστικές αρχές – έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την απειλή. Απαιτούν πλέον περισσότερες πληροφορίες από τις εταιρείες για την έκθεσή τους σε καιρικά φαινόμενα, καθώς και το μελλοντικό κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων – και όχι μόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες έντασης άνθρακα – πιέζονται να καταδείξουν πώς διαχειρίζονται αυτά τα μακροπρόθεσμα ζητήματα. Το μελλοντικό κόστος κεφαλαίου τους θα κριθεί είναι εν μέρει από τις απαντήσεις που δίνουν.

Δυστυχώς, πάρα πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρέχουν στους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους μόνο μια μερική εικόνα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Και προσφέρουν μια ελλιπή εξήγηση για την άμβλυνση αυτών των κινδύνων.

Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ευκίνητος στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης των επενδυτών για φιλικά προς το περιβάλλον στοιχεία ενεργητικού. Η έκδοση «πράσινων ομολόγων» από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά επωφελείς επενδύσεις κεφαλαίου, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με την Standard & Poors, είναι πιθανό να διπλασιαστεί φέτος σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο κλιματικός κίνδυνος, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της τιμολόγησης του άνθρακα, αποτελεί άμεση και έμμεση έκθεση για μια εταιρεία. Επηρεάζει δυνητικά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή έως τη διανομή και τις πωλήσεις. Οι πλημμύρες και οι χιονοθύελλες διαταράσσουν τους προμηθευτές και την παραγωγή, αλλά επίσης μπορεί να περιορίσουν την κατανάλωση.

Διαβάστε ακόμα:

Ένα ΣΤΕΠ για την Algae-Farms στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η μεγάλη «πράσινη» τραπεζική στροφή

Μεγαλώνει η «πίτα» των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου