Κλινικές Μελέτες: H απαρχή της καινοτομίας για την κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών και για την κοινωνικοοικονομική πρόοδο

Κλινικές Μελέτες: H απαρχή της καινοτομίας για την κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών και για την κοινωνικοοικονομική πρόοδο
Η καινοτομία στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα, που θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Από την Τίνα Ανταχοπούλου, Medical Director AbbVie

Οι κλινικές μελέτες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την φαρμακευτική καινοτομία, συνεπώς οι πολυεπίπεδες προεκτάσεις της δεν επιδρούν θετικά μόνο στην υγειονομική περίθαλψη. Τα οφέλη της προσφέρουν δώρα στην κοινωνία και την οικονομία, ενώ αντίστροφα ένα μη φιλικό για τις κλινικές μελέτες περιβάλλον, έχει άμεση αρνητική επίπτωση σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Οι κλινικές μελέτες στοχεύουν στο να απαντούν σε επιστημονικά ερωτήματα για την κάλυψη σοβαρών και πραγματικών αναγκών των ασθενών. Αποτελούν την ερευνητική αρχή για την ανάπτυξη φαρμάκων και για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς τους. Φάρμακα που κάνουν τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Χρησιμεύουν ως έδαφος αναπαραγωγής για νέες ανακαλύψεις, επιταχύνουν την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, προωθούν τη συνεργασία και επιτρέπουν την αριστοποίηση της ιατρικής φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή. Υποστηρίζοντας και συμμετέχοντας σε κλινικές δοκιμές, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των ιατρικών γνώσεων, στην ανάπτυξη θεραπειών αιχμής και στον μετασχηματισμό των προτύπων υγειονομικής περίθαλψης. Η έμφαση στη σημασία των κλινικών δοκιμών και η προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας μπορεί να οδηγήσει σε πρωτοποριακές εξελίξεις που ωφελούν τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, η βιοφαρμακευτική καινοτομία αποτελεί ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευημερίας. Προωθεί την παραγωγικότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και προσελκύει επενδύσεις. Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας, οι κοινωνίες μπορούν να αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη και να βελτιώσουν την ευημερία των πολιτών τους.

Η υιοθέτηση της καινοτομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικών οικονομιών.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι η καινοτομία στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα, που θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Όταν αυτή σχετίζεται με το δικαίωμα στην υγεία αποκτά τις μέγιστες διαστάσεις για την εξέλιξη της χώρας σε ισάξιο βαθμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως πχ το Βέλγιο που καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο Διεθνές ερευνητικό προσκήνιο και αποφέρει στην οικονομία της χώρας 5 δις ευρώ ετησίως.

Η χώρα μας γνωρίζουμε ότι μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο κλινικών μελετών, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει υπόδειγμα κλινικής έρευνας! Για αυτόν τον λόγο επιμένουμε, παρά τις αντίξοες συνθήκες και έχουμε αποκτήσει ένα αξιοσημείωτο αποτύπωμα στον χάρτη της εταιρείας μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η AbbVie, από το 2013 μέχρι σήμερα, έχει επενδύσει περίπου 55 δις δολάρια στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης σε 20 χώρες, ενώ απασχολούμε 12.000 εργαζόμενους. Αναπτύσσουμε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα κλινικών μελετών, όπως π.χ. το 2022 διεξήγαμε πάνω από 80 κλινικά ερευνητικά προγράμματα, πάνω από 240 κλινικές μελέτες σε πάνω από 9 χιλιάδες ερευνητικά κέντρα, σε περισσότερες από 55 χώρες. Το 2023 εκπονήθηκαν πάνω από 100 νέες μελέτες, για περίπου 50 νέα μόρια, ενώ το 75% των θεραπειών μας σε Έρευνα και Ανάπτυξη κατατάσσεται στην πρώτη θέση στη θεραπευτική τους κατηγορία.

Στην AbbVie Ελλάδος, απασχολούμε 47 άτομα υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή το 31,75% του δυναμικού της εταιρείας μας εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Αυτή τη στιγμή, η AbbVie είναι 3η σε αριθμό παρεμβατικών κλινικών μελετών στην Ελλάδα ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες, με παρουσία στους τομείς της ανοσολογίας, της ογκολογίας, της αιματολογίας και της νευρολογίας.

Αυτό όμως που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους είναι ότι η προσέγγισή μας στην κλινική έρευνα έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε πρόγραμμα –ανεξαρτήτως θεραπευτικής κατηγορίας ή γεωγραφίας– προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και βελτιωμένες εμπειρίες τόσο στους ασθενείς, όσο και στους γιατρούς. Η διασφάλιση της διαφορετικότητας στις κλινικές δοκιμές σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών μας σήμερα και αύριο. Έχουμε δεσμευτεί να ερευνούμε και να παρουσιάζουμε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές για σοβαρές ασθένειες που επηρεάζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που ιστορικά έχουν υπάρξει μη προνομιούχες.

Στην AbbVie, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα καινοτόμα φάρμακα έχουν νόημα μόνο αν είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και προσβάσιμα σε όσους τα χρειάζονται, τη στιγμή που τα χρειάζονται. Λειτουργούμε με ενσυναίσθηση, παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις προκειμένου να εξελίξουμε μαζί με τους επιστήμονες και την πολιτεία σημαντικές νέες θεραπευτικές επιλογές, και να συμβάλλουμε θετικά στη ζωή των ανθρώπων.