Κωνσταντοπούλου: Χωρίς ενημέρωση της Βουλής, οι διερευνητικές εντολές είναι άκυρες

Η πρόεδρος της Βουλής κάνει λόγο για βιασύνη στο ζήτημα των διερευνητικών εντολών.

Δεν έχει λάβει ακόμη θεσμική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών η πρόεδρος της Βουλής, σύμφωνα με δήλωσή της στο Vouliwatch.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επικαλείται το άρθρο 37 του Συντάγματος και σημειώνει: «πώς έστειλε αυτό το email με τη διερευνητική εντολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να έχει ενημερωθεί από την Πρόεδρο της Βουλής για τη δύναμη των κομμάτων;» και κρίνει πως υπάρχει βιασύνη στο θέμα από τον κ. Παυλόπουλο.

Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 37 προβλέπει: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Kυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

H πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Bουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Bουλή η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής».