Κορρές: Η Σοφία Σπηλιωπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος της ευρωπαϊκής περιφέρειας

Κορρές: Η Σοφία Σπηλιωπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος της ευρωπαϊκής περιφέρειας
Η κα Σπηλιωτοπούλου θα ηγηθεί της περαιτέρω εξέλιξης των Ευρωπαϊκών αγορών μέσω των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και σχημάτων συνεργασίας, μέσω της ενδυνάμωσης του υπάρχοντος δικτύου και της διείσδυσης της μάρκας σε νέες υποσχόμενες αγορές.

Η κα Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Commercial Director του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ από το 2012, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Europe Region President και θα ηγηθεί της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδίου παγκοσμιοποίησης του brand KORRES βάσει νέας δομής διεθνών προτύπων.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η Ευρώπη αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ και έναv εκ των τριών Γεωγραφικών Αξόνων Εμπορικής Εστίασης – Ευρώπη / Αμερική / Ασία – λόγω των εξαιρετικών προοπτικών της περιοχής. Η κα Σπηλιωτοπούλου θα ηγηθεί της περαιτέρω εξέλιξης των Ευρωπαϊκών αγορών μέσω των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και σχημάτων συνεργασίας, μέσω της ενδυνάμωσης του υπάρχοντος δικτύου και της διείσδυσης της μάρκας σε νέες υποσχόμενες αγορές και κανάλια διανομής.

Η κα Σπηλιωτοπούλου κατανοεί με ακρίβεια τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών και των πελατών και έχει ήδη συμβάλλει στα εμπορικά επιτεύγματα του Ομίλου στον παγκόσμιο χάρτη, που πέτυχε να τριπλασιάσει τις ενοποιημένες πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές αγορές προτεραιότητας, αλλά και να διατηρήσει κερδοφόρα ανάπτυξη στην ελληνική αγορά παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Στόχος της ως Europe Region President του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ είναι να συμβάλλει με την εκτενή εμπειρία και την καινοτόμο σκέψη της στην υλοποίηση του οράματος για ένα παγκόσμιο, δυναμικό Brand καθολικής αποδοχής και αναγνώρισης.

Η κα Σπηλιωτοπούλου εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ το 2012, αναλαμβάνοντας το ρόλο της Commercial Director, έχοντας διανύσει 20ετή επιτυχημένη πορεία στην Ελλάδα και διεθνώς, σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς Πωλήσεων και Marketing στις εταιρείες Unilever και Pepsico. Η κα Σπηλιωτόπουλου είναι Χημικός Μηχανικός και κάτοχος τίτλου ΜΒΑ από το City University του Λονδίνου.