Κορρές – Morgan Stanley: Συμφωνία – εισιτήριο για την αγορά της Ασίας

H ελληνική πολυεθνική των καλλυντικών και η Morgan Stanley Private Equity Asia.

Η «Κορρές» Α.Ε. κατάφερε μέσα στα χρόνια της κρίσης να μειώσει τον δανεισμό της, να αυξήσει τις ταμειακές της ροές, να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της, να εξορθολογήσει τον ισολογισμό της και να προσελκύσει ταλέντο.

Με αυτό τον τρόπο οι εξαγωγές αυξήθηκαν από 15%-20% πριν από λίγα χρόνια σε άνω του 45% σήμερα, με παράλληλη αύξηση του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί από τα 39 εκατομμύρια στη χρήση του 2013 στα 54,5 εκατομμύρια το 2016. Και ήδη το πρώτο εξάμηνο φέτος ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια. Ο δε δανεισμός βρίσκεται στα επίπεδα των 34,8 εκατ., αλλά μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων, ο καθαρός δανεισμός είναι 24,4 εκατ.

Η ενίσχυση των αγορών προτεραιότητας, όπως είναι η Αμερική, η Αγγλία, η Γερμανία και η Νορβηγία, παραμένει κεντρικός στρατηγικός στόχος. Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική αναμένεται να επιταχυνθούν εξαιτίας της αναδιάρθρωσης των δικτύων διανομής και η συνεργασία με την Avon στη Βραζιλία αποφέρει καρπούς.

Παράλληλα, μετά τη σημερινή ανακοίνωση της μετοχικής συμφωνίας με τη Morgan Stanley Private Equity Asia και τη Profex, η εταιρεία ανοίγει και την αγορά της Ασίας με αξιώσεις.

H Profex και η Κορρές θα συνάψουν μία σύμβαση αποκλειστικής διανομής και χρήσης σημάτων σύμφωνα με την οποία η Profex θα αναλάβει την διανομή των προϊόντων της Κορρές στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.

Όπως επεσήμανε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ιδρυτής της Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα, Γιώργος Κορρές «το 2018 θα είναι μία χρονιά-σταθμός για τον Όμιλο Κορρές, καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Μία στρατηγική συμφωνία που είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας της ομάδας μας, τα τελευταία 21 χρόνια. Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας. Οι αξίες και η φιλοσοφία της Κορρές παραμένουν ίδιες, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα ελληνικά βότανα, στο δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές, στην προϊοντική καινοτομία, στην επιστημονική έρευνα, στις εκχυλίσεις ? όλα όσα εκφράζουν την καρδιά της μάρκας παραμένουν αναλλοίωτα. Αυτό που ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι η δυναμική και οι μοναδικές προοπτικές για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την προσπάθειά μας στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον».

Αναλυτικότερα, η North Haven Private Equity Asia IV, LP, υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley, μέσω της NHPEA Maiden Holding BV, η Profex Inc -εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα και ο Γιώργος Κορρές, μέτοχος της Κορρές ανακοίνωσαν την επενδυτική τους συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

– Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν στην εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd, η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στην Nissos.

– Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στην Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά.

– Η Nissos, μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές, (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές και από άλλους μετόχους περίπου το 45,7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων τραπεζών με την Κορρές.

Μετά την ολοκλήρωση αυτή η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της Κορρές, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Κορρές.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου εταιρειών Κορρές.