Κωτσόβολος: «Executive Leadership Program in Retailing» σε συνεργασία με το ΟΠΑ για τα στελέχη της εταιρείας

Η Κωτσόβολος έχει ενσωματώσει στη φιλοσοφία της τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, αφιερώνοντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης με πάνω από 350 σεμινάρια το χρόνο.

Η Κωτσόβολος στο πλαίσιο της υποστήριξης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων της συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και προσφέρει ευκαιρίες σπουδών, τόσο στους ίδιους όσο και στα παιδιά τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε στη δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων, το Executive Leadership Program in Retailing. Σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της εταιρείας, που επιδεικνύουν υψηλή εργασιακή απόδοση και ισχυρή επιθυμία για εξέλιξη και ενδυνάμωση προσωπικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, θα είναι 9μηνης διάρκειας με εισηγητές τους Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική κατάρτιση σε ένα ευρύτατο φάσμα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν ως περαιτέρω επιβράβευση στις υψηλές επιδόσεις τους.

Η Κωτσόβολος έχει ενσωματώσει στη φιλοσοφία της τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, αφιερώνοντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης με πάνω από 350 σεμινάρια το χρόνο, ενώ δημιούργησε δύο ειδικούς χώρους εκπαιδεύσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που απαιτούνται για την περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Σχετικά άρθρα