KPMG: Τεχνογνωσία, αξίες και κουλτούρα φέρνουν την υπεραξία

Τα άυλα στοιχεία που κάνουν ανταγωνιστικό το brand KPMG και ο σχεδιασμός ενίσχυσης του αποτυπώματος της εταιρείας στην τοπική αγορά.

Η συνέντευξη που ακολουθεί δημοσιεύεται στην ειδική έκδοση CEO Initiative Book, στο πλαίσιο του CEO Initiative, που κυκλοφορεί στα περίπτερα μαζί με τo νέο τεύχος του Fortune.

Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών KPMG

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πόσο έχουν επηρεάσει τις πρακτικές HR στην KPMG;

Στην KPMG είχαμε μάθει να δουλεύουμε μακριά από τα γραφεία μας, στα γραφεία των πελατών μας, αλλά όχι στα σπίτια μας. Ο συνθήκες της πανδημίας στέρησαν τη φυσική μας παρουσία στους πελάτες μας και την καθημερινή φυσική επαφή και επικοινωνία των ομάδων μας.

Κληθήκαμε να βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας και να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα είτε για τη διεξαγωγή τυποποιημένων εργασιών είτε για την ομαλή επίλυση θεμάτων και την εξεύρεση λύσεων. Η τεχνολογία, η ψηφιακή μας ετοιμότητα και η διάθεσή μας για περαιτέρω βήματα μας βοήθησαν αρκετά. Για τα στελέχη μας αναπτύξαμε εκπαιδευτικά προγράμματα και κατευθύνσεις που βοήθησαν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Παράλληλα προσαρμόσαμε τα κίνητρά μας στα νέα δεδομένα, ώστε όλοι στην KPMG να συνεισφέρουμε και αυτό να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται. Συγκεκριμένα, υλοποιήσαμε ένα νέο τεχνολογικό σύστημα για τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας, «τρέξαμε» εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης, αναδείξαμε και επιβραβεύσαμε μέσω στοχευμένων προγραμμάτων ομάδες ή λειτουργίες που ξεχώρισαν, σχεδιάσαμε και «τρέχουμε» προγράμματα που προάγουν και επιβραβεύουν την καινοτομία και την ανάπτυξη των ομάδων μας.

Το RRF είναι μια χρυσή ευκαιρία για την περαιτέρω απλοποίηση ή αυτοματοποίηση παρωχημένων εργασιών που δεν προσδίδουν αξία. Επιπλέον, δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί, αποτελεσματικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον.

Ως προς την ενεργειακή μετάβαση και τα ESG, θα λέγατε ότι η ελληνική αγορά είναι ώριμη να αξιοποιήσει ευκαιρίες;

Για το «S» (Social) και «G» (Governance) του ESG «βλέπουμε» σημαντικές εξελίξεις στην ελληνική αγορά, και αυτό είναι πολύ θετικό. Για το «E» (Environmental), που περιλαμβάνει την ενεργειακή μετάβαση, διαπιστώνουμε κινητοποίηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η θέσπιση στρατηγικής όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης ή μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, είναι πρόκληση. Αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα που, σε συνδυασμό με τα κίνητρα και τα μεγάλα έργα υποδομών, θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα.

Πέρα από την τεχνογνωσία, ποια είναι τα άυλα στοιχεία που πιστεύετε ότι κάνουν ανταγωνιστικό το brand KPMG;

Η κουλτούρα μας. Δίνουμε έμφαση στην επιλογή και στην ανάπτυξη των στελεχών μας σύμφωνα με τις αξίες και τα πρότυπα της KPMG International. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να προάγουν την εξέλιξη των πελατών μας και την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών τόσο στο ελεγκτικό όσο και στο συμβουλευτικό αντικείμενο της εταιρείας μας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κόσμο μάς έχει οδηγήσει να αναπτύξουμε τεχνογνωσία και πρωτόκολλα συνεργασίας που αρμόζουν στο επίπεδο αυτό και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Πώς αναπτύσσεται η δραστηριότητά σας μετά την πανδημία και πώς σχεδιάζετε να ενισχύσετε το αποτύπωμά σας στην τοπική αγορά;

Η στρατηγική μας είναι η ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση κέντρων καινοτομίας και αριστείας που είχαμε στην Ευρώπη, τόσο για την εξέλιξη των στελεχών μας όσο και για την υλοποίηση έργων που αναλαμβάνουμε στις χώρες που έχουμε παρουσία. Στην τοπική αγορά συνεχίζουμε με αυξανόμενο ρυθμό την ένταξη περίπου 150 νέων στελεχών κάθε χρόνο σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, τα οποία αναπτύσσονται και αξιοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι συνθήκες της αγοράς και οι ανάγκες των πελατών μας μάς έχουν οδηγήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ενώ οι ανάγκες μας για περισσότερα στελέχη ή νέα κέντρα καινοτομίας και αριστείας για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων αυξάνονται καθημερινά. Ειδικά στην Ελλάδα θα εντείνουμε την ανάπτυξη του αριθμού, των γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών μας, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.