Κρι Κρι: Στα 7,64 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 22,40 εκατ. ευρώ έναντι 21,43 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 12,23 εκατ. ευρώ έναντι 11,71 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

H βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2019. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 57,40 εκατ. ευρώ έναντι 51,00 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος +12,6%). Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,40 εκατ. ευρώ έναντι 21,43 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

– Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 12,23 εκατ. ευρώ έναντι 11,71 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,50 εκατ. ευρώ, έναντι 10,17 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 7,64 εκατ. ευρώ, έναντι 7,36 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2018.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 12,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά -5,6%. Παρά την ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 950 νέων σημείων πώλησης και τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου, και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε στους επόμενους μήνες, Ιούνιο έως Αύγουστο, και πλέον οι εγχώριες πωλήσεις παγωτού εμφανίζονται αυξημένες προοδευτικά κατά περίπου +6%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 21,80 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +7,4%. Συνεχίζουμε την εστίαση μας στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Παράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως προχωρήσαμε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Συνολικά το μερίδιο μας στην ελληνική αγορά γιαουρτιού άγγιξε το 16,1% (+0,9π.μ), διατηρώντας της 2η θέση [IRI σε όγκο, Ιούλιος 2019].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +35,8%). Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες. Πλέον, οι εξαγωγές ξεπερνούν το 39% των συνολικών πωλήσεων.