Λήγει η προθεσμία για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Λήγει η προθεσμία για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία για την «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 31 Ιουλίου 2013, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία- ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τις τροποποιήσεις του οδηγού που εγκρίθηκαν στις ιστοσελίδες: www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.elanet.gr , www.efepae.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στον οδηγό του Προγράμματος.

Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων, λόγω της αργίας της Πέμπτης 15/8/2013, μπορούν να υποβληθούν στους φορείς όπου προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16/8/2013.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΛΑΝΕΤ στο τηλέφωνα 210-3620242 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.