Λίλιαν Νεκταρίου: «Στηρίζουμε το οικοσύστημά μας με πρωτοβουλίες που θέτουν στο επίκεντρο τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων»

Η συνεργασία είναι το κλειδί στη δημιουργία πρωτοβουλιών που στηρίζουν την κοινωνία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις επόμενες γενιές.

Με το κοινωνικό πρόγραμμα που εγκαινιάσατε εν μέσω της πανδημίας για τον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας ήρθατε πιο κοντά στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους. Από την εμπειρία αυτή πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες τους μετά από το παρατεταμένο lockdown; 

Η πανδηµία του κορωνοϊού αποτέλεσε µια πρωτόγνωρη εµπειρία για όλους και ανέδειξε νέες ανάγκες και προτεραιότητες και για τις επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας, οι οποίες δοκιµάστηκαν σηµαντικά από τα µεταβαλλόµενα µέτρα σε σχέση µε τη λειτουργία τους. Ως µια εταιρεία που συνδέεται στενά µε τον κλάδο αυτό, έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους για την ανάπτυξη της χώρας µας, εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας στην υλοποίηση µιας κοινωνικής πρωτοβουλίας µε στόχο να συµβάλλουµε στη βέλτιστη προσαρµογή του κλάδου Ho.Re.Ca στη νέα πραγµατικότητα. Έτσι, µαζί µε το Ίδρυµα Μποδοσάκη, ξεκινήσαµε τον Ιούλιο του 2020, την κοινωνική πλατφόρµα Future Loading.

Ο 1ος κύκλος του προγράµµατος ξεκίνησε τον Ιούλιο µε στόχο τη στήριξη των µικρών επιχειρήσεων του κλάδου Ho.Re.Ca, προκειµένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους, να ενταχθούν στην εποχή του ψηφιακού µετασχηµατισµού, να προσελκύσουν πελάτες και να ενσωµατώσουν τις αρχές περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Μέχρι σήµερα, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας από όλη την Ελλάδα έχουν συµµετάσχει και επωφεληθεί από τα 16 δωρεάν εργαλεία της πλατφόρµας, τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνεργασία µε σηµαντικές εταιρείες και οργανισµούς.

Σήµερα οι ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου HoReCa έχουν αλλάξει και επικεντρώνονται στην ασφαλή του επανεκκίνηση, µε την πολύτιµη στήριξη της Πολιτείας, αλλά και στην προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού και αναλώσιµων ειδών για την επόµενη ηµέρα της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, µε γνώµονα τις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου, ξεκινάµε σήµερα την υλοποίηση του 2ου κύκλου του προγράµµατος Future Loading, ο οποίος περιλαµβάνει την παροχή απαραίτητου εξοπλισµού, για να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα µε ασφάλεια, και τη διάθεση χρήσιµων εργαλείων που συµβάλλουν στην βιώσιµη ανάπτυξη τους, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη µακροπρόθεσµη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί πως η βιώσιµη ανάπτυξη ήταν και παραµένει σηµαντική ανάγκη του κλάδου τόσο τώρα, όσο και κατά την πρώτη φάση της πανδηµίας.

Έχετε συνεργασία με άλλους φορείς για να σχεδιάσετε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στις προκλήσεις της εστίασης και του κλάδου φιλοξενίας;

Πιστεύουµε πολύ στη συνεργασία, καθώς γνωρίζουµε ότι µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά περισσότερα και να κάνουµε την διαφορά.  Μένοντας πιστοί στην αξία αυτή, και θέτοντας τις αρχές της συνεργασίας στην καρδιά των δράσεών µας, µαζί µε το Ίδρυµα Μποδοσάκη, σχεδιάσαµε το Future Loading µε στόχο να αποτελεί µια συνεργατική πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα που θα φέρει µαζί εταιρείες, φορείς και Ιδρύµατα, για να συµβάλλουµε, µαζί, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων HoReCa.

Το όραµα µας µοιράστηκαν από την πρώτη στιγµή σηµαντικές εταιρίες και οργανισµοί, όπως η εταιρεία πιστοποίησης TÜV Austria, η ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον µε το πρόγραµµα #Youth Empowered: The HoReCa Edition, το efood, το Found.ation, η Avocado,  η Pobuca, η Google, η Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily), το Αθηνόραµα, η Hotelbrain Group, το Κοινωφελές Ίδρυµα Α. Κ. Λασκαρίδης και ο ΕΦΕΤ.

Μαζί σχεδιάσαµε 16 δωρεάν εργαλεία για τη στήριξη των µικρών επιχειρήσεων Ho.Re.Ca και τους ευχαριστούµε θέρµα για τη σηµαντική συµβολή τους.

Επιπλέον, ευχαριστούµε θερµά και τους φορείς που πρόσφεραν την αιγίδα τους, αναγνωρίζοντας την αξία της πρωτοβουλίας και συγκεκριµένα το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Τουρισµού, τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ).

Σχεδιάζετε και άλλες δράσεις για τους επαγγελματίες στον τομέα της HoReCa ενόψει των αναδυόμενων προκλήσεων; 

Βρισκόµαστε σε ένα σηµείο που η συνεργασία και η συνεισφορά όλων µας είναι αναγκαία. Ως εταιρία, αισθανόµαστε την ανάγκη να συνεχίσουµε να βρισκόµαστε δίπλα στις επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa, στηρίζοντάς τες στα επόµενα τους βήµατα για την ασφαλή τους επανεκκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαµε και σχεδιάσαµε τον 2ο κύκλο του προγράµµατος Future Loading, ο οποίος εστιάζει στην παροχή συστηµάτων καθαρισµού αέρα για πάνω από 200 επιχειρήσεις και τη διάθεση χρήσιµων εργαλείων όπως εξοπλισµό, εκπαίδευση και καθοδήγηση σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονοµίας.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του Ιδρύµατος Μποδοσάκη (https://www.bodossaki.gr/futureloading/) και να υποβάλουν την αίτησή τους µε εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Ποιους από τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης συναντούν αυτές οι πρωτοβουλίες σας στην Ελλάδα και ποιους ειδικότερους στόχους έχετε θέσει για την τοπική αγορά;

Στην Coca-Cola προτεραιότητα µας είναι η προστασία του πλανήτη και η ευηµερία των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούµε να γίνουµε µέρος της λύσης σηµαντικών ζητηµάτων, καθώς για εµάς δεν αρκεί απλά να φτιάχνουµε αναψυκτικά, αλλά θέλουµε να κάνουµε τη διαφορά.

Βασικοί µας πυλώνες βάσει των οποίων σχεδιάζουµε την στρατηγική µας για βιώσιµη ανάπτυξη είναι τα απορρίµµατα, το νερό και οι ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους, τους νέους και τις γυναίκες.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούµε προγράµµατα µε στόχο τη µείωση και διαχείριση των απορριµµάτων µέσω βέλτιστων πρακτικών και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέµατα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονοµίας, την εξοικονόµηση του νερού, την ενδυνάµωση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των νέων. Ακόµη, σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζουµε έµπρακτα την προώθηση του ελληνικού τουρισµού, συµβάλλοντας στην προσπάθεια ανάδειξης της χώρας µας σε κορυφαίο τουριστικό προορισµό. Ένα από τα πολυετή προγράµµατα που υλοποιούµε, είναι και η κοινωνική πλατφόρµα Zero Waste Future που σχεδιάσαµε στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια και πραγµατοποιούµε µέχρι σήµερα σε συνεργασία µε την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τα θέµατα της Κυκλικής Οικονοµίας και της Ανακύκλωσης. Το Zero Waste Future περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων, µέσα από τις οποίες όλα αυτά τα χρόνια, έχουµε καταφέρει να συλλέξουµε περισσότερους από 510 τόνους ανακυκλώσιµων υλικών, να ενηµερώσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε περισσότερους από 480.000 πολίτες µέσω δράσεων εκπαίδευσης και να ενηµερώσουµε 4 εκατ. πολίτες µέσω ολοκληρωµένων πλάνων επικοινωνίας και διαφήµισης που επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη 2η ζωή των πλαστικών απορριµµάτων.

Οι πρωτοβουλίες µας συναντούν και τους 17 Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούµε ολοκληρωµένες πλατφόρµες για Έναν Κόσµο Χωρίς Απορρίµµατα, δεσµευόµενοι να αυξήσουµε το ποσοστό των ανακυκλωµένων υλικών στις συσκευασίες µας κατά 50%, και να συλλέγουµε και να ανακυκλώνουµε µια πλαστική φιάλη ή ένα αλουµινένιο κουτάκι, για κάθε ένα που πουλάµε, έως το 2030. Παράλληλα, µέσα από τα προγράµµατα που υλοποιούµε σε συνεργασία µε τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό, Global Water Partnership, συνεχίζουµε να επιστρέφουµε στη φύση και τις κοινότητες κάθε σταγόνα νερού που χρησιµοποιούµε για την παραγωγή των προϊόντων µας. Ήδη από το 2017 παγκοσµίως επιστρέφουµε 155% περισσότερο νερό από όσο χρησιµοποιούµε, ενώ στην Ελλάδα µέσα από τις δράσεις µας, 112.000 κάτοικοι σε 33 ελληνικά νησιά επωφελούνται από 542 εκατ. λίτρα νερού που εξοικονοµούνται ετησίως. Τέλος, συνεχίζουµε να είµαστε δίπλα στις γυναίκες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους – έναν στόχο που έχουµε επιτύχει και ξεπεράσει καθώς πρόσφατα 6 εκατοµµύρια γυναίκες παγκοσµίως, και 3.000 στην Ελλάδα, ενδυναµώθηκαν µέσα από την πρωτοβουλία 5by20 και την τοπική πρωτοβουλία Counting Stars σε συνεργασία µε την ΜΚΟ MExoxo, αντίστοιχα.

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει υποχρέωση να σχεδιάζει επιχειρηµατικές στρατηγικές σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για τις επόµενες γενιές. Πιστοί λοιπόν, στο όραµά µας για ένα καλύτερο, βιώσιµο µέλλον συνεχίζουµε να εργαζόµαστε υπεύθυνα και να υλοποιούµε πρωτοβουλίες που θέτουν την ελληνική κοινωνία και οικονοµία ως προτεραιότητα.

*To κείμενο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.